Case: mobila medarbetare

Så gjorde Capio vårdcentralen mobil

Med mobila arbetsverktyg förbättras informationstillgången. Men glöm inte utbildningsinsatser, säger Capio.

Publicerad Uppdaterad

Det pratas mycket om mobil hälsa – eller avsaknaden därav – innefattande hälsolösningar som via mobilen når ut till vårdens kunder, det vill säga patienterna, eller mobila verktyg som hjälper vårdpersonalen att till exempel ställa diagnoser. 

Det finns ytterligare en dimension som är minst lika viktig när det kommer till mobil hälsa: mobiliseringen av själva vårdverksamheten. Denna sker när man utrustar medarbetare med mobila enheter som i sin tur innehåller mobilanpassade verktyg. 

Det kan då vara lockande att tro att det räcker med att utrusta personalen med mobila verktyg så kommer allt att lösa sig. Det räcker visserligen långt men inte ända fram, säger Daniel Olsson, vice affärsområdeschef på Capio Närsjukvård, till Mobilbusiness, och pekar ut vikten av medarbetarutbildningen.

Utöka tillgång till information
Capio har idag över 11 000 medarbetare i fem europeiska länder. I Sverige består verksamheten av ett akutsjukhus, tre närsjukhus, drygt 20 specialistkliniker och över 70 vårdcentraler. Det är inom dessa 70 enheter, som alla har olika geografiska och resursmässiga förutsättningar, som vårdföretaget har valt att implementera mobila arbetsverktyg. 
– Utmaningen är att vi driver 75 vårdcentraler runt om i hela Sverige; det finns stora enheter med nästan 100 anställda och mindre med 15 anställda. Vi ville utöka tillgång till enkel och korrekt information för våra chefer, förklarar Daniel Olsson, och fortsätter: 

– Om man får logga in via en VPN-lösning på en separat dator blir det genast mer komplicerat och man gör det inte helt enkelt.

Allt löser sig inte bara man får en Ipad
Capio tog hjälp av konsultföretaget Xenit, som i april 2013 började rulla ut Ipads till vårdcentralernas chefer. 
– En av anledningarna till att valet föll på Apple iPad är att de har ett enkelt och intuitivt gränssnitt samt att Ipad är marknadsledande. Kunden ville att flest antal användare skulle komma igång så enkelt som möjligt. Sedan var det en stor utmaning; även om många känner till Apple Ipad, så gör inte alla det. Har man inte använt en läsplatta eller en smart telefon tidigare så är tröskeln hög oavsett om det är Apple eller Googles operativsystem och det blir en inkörsperiod, säger Linus Lindström, VD för Xenit, till Mobilbusiness.

– Våra chefer är utbildade till läkare eller sjuksköterskor och inte tekniker. Då föll vårt val enkelt på Ipad då jag upplever att det är den mest intuitiva och lätttillgängliga plattformen, Android är tyvärr inte lika användarvänligt direkt "ur boxen". Att Apple erbjuder ett komplett och brett infrastrukturellt ekosystem är en stor fördel för att det är enkelt, det funkar helt enkelt, säger Daniel Olsson på Capio.

Utbildning AÖ
Olsson och Linström är ense om varför de valde Ipad: enkelhet och intuitivitet. Men de är även överens om att det krävs vissa utbildningsinsatser för att få det att fungera, oavsett hur intuitivt ett gränssnitt upplevs vara.
– Utbildningsbiten är helt central för att införandet ska bli lyckat. Får man en Ipad löser sig det mesta? Nej. Man ska inte underskatta utbildningen, och det är något vi med facit i hand borde lägga ännu mera tid på, säger Daniel Olsson.

Capio och Xenit genomförde därför praktiska workshops där cheferna fick utföra specifika uppgifter och Xenit satt upp en separat support-lina för chefer som hade utrustats med Ipads.

Främja användningen av mobila verktyget
Den implementerade lösningen skulle därmed vara enkel för cheferna att ta till sig med hjälp av utbildningsinsatser. Men förutom utbildningen, som många företag glömmer i sina IT-implementeringar, så är det kanske ännu viktigare att ta hänsyn till att medarbetare även är privatpersoner. Därför valde Capio att låta cheferna använda sina Ipads privat. Det finns som bekant många IT-projekt som misslyckas på grund av att verktygen inte är tillräckligt användarvänliga men kanske ännu fler på grund av att användare helt enkelt inte nyttjar den nyinförda lösningen.
– Det är viktigt att man som chef med en mobil enhet har rätt att göra den personlig. Vill man spela Candy Crush Saga eller kolla Facebook på fritiden så får man det. Genom att tillåta att Ipaden blir mer personlig ökar samtidigt sannolikheten att har med sig den överallt, vilket är ett huvudsyfte med vårt projekt, säger Daniel Olsson.

– Det är dock helt fundamentalt att företagsapplikationer är helt skyddade och under vår kontroll, lägger han till.

"Mobilitet och effektivt beslutstöd är framtiden"
Xenit valde tillsammans med Capio en lösning från Citrix som heter XenMobile där man skapar arbetsytor och hanterar appar som är krypterade och kräver säkra inloggningar, beroende på situation, roll och typ av applikation.
– Systemet från Citrix är plattformsoberoende och apparna är konsumentanpassade i sitt utseende för enkelhet men med extra lager av säkerhet för att följa regulatoriska krav och skydda känslig data. Man måste ha en betrodd enhet, en PIN-kod och ett användarcertifikat för att komma åt företagets data, säger Linus Lindström på Xenit.

Någon utvärdering av användningen av specifika applikationer har inte genomförts men till dags datum använder sig mellan 100 och 120 chefer av verktyget. Daniel Olsson vill gärna se bortom användningssiffrorna och poängterar vikten av andra typer av resultat, som är svårare att mäta.
– Vi har fått mer tillgängliga chefer. De går alltid att nå på mejl. Vi har fått en enhetlighet vad gäller rapportering och siffror. Jag kan tyvärr inte säga på rak arm att vi tjänat på det i kronor och ören på kort sikt men man ska inte underskatta de mjuka delarna, mobilitet och effektivt beslutstöd är absolut framtiden,  säger han

Nästa steg: kliniska applikationer
Därmed är Capio redo för att ta nästa steg, vilket bland annat innebär att fler inom fler av företagets verksamhetsområden, utrustas med mobila verktyg.
– Planen är nu är att titta på att använda plattformen för eventuella kliniska applikationer, i direkta patientmöten. Det finns några eldsjälar som använt det så för att till exempel visa bilder på övningar till patienter men det bygger idag mycket mer på enskilda läkare och deras engagemang än på ett gemensamt tänk. Jag tror att mobila plattformar och en mycket närmare patientkontakt över ett större antal kanaler än idag är en del av lösningen på de stora utmaningar som vården står inför i framtiden, säger Daniel Olsson

Han fortsätter:

– Inom hemsjukvården finns det också en enorm potential där man relativt enkelt skulle kunna frigöra en mängd tid och resurser genom att använda sig av mobila enheter. Denna tid skulle istället kunna ägnas åt patienterna istället för till gammalmodig administration.

Apple måste bättra sig på företagsmarknaden
Två gånger om året, vid sina keynotes, är Apple mycket måna om att berätta att en hög andel av Fortune 100–företagen använder Ipad. Och mobiljätten ingick dessutom i juli 2014 ett samarbete om just företagsappar med IBM. Då sa Apples vd Tim Cook att över 98 procent av Fortune 500-företagen använder Iphone och Ipad. Hur många av medarbetare inom dessa företag som använder Iphone och Ipad är dock oklart. Det finns dock en bit kvar än idag för att Apple ska betraktas som helt företagsvänligt, enligt Daniel Olsson.
– En sak man upptäcker är att Apples infrastruktur inte är gjord för massutrullning. Det innebär mycket manuellt jobb för att konfigurera. Man önskar att Apple skulle stå bakom enterprise-modellen för att kunna publicera appar, med volymlicensköp med mera. Vi var tvungna att guida varje chef genom nedladdningar av enskilda appar, säger han.

Att uppdatera installerade appar görs däremot via Citrix mobile device management-verktyg, vilket även kan användas till att radera en enhet om den skulle bli stulen.