45 miljoner uppkopplade enheter i Norden

Så mycket spenderar vi på IOT

Internet of things, IOT, växer snabbt, inte minst i Sverige.

Publicerad Uppdaterad

Internet of things, IOT, må vara i sin linda, men nordiska konsumenter och företag spenderar redan idag en hel del pengar på att koppla upp olika typer av enheter. Under 2014 omsatte marknaden för IOT-lösningar 4 miljarder euro i Norden (cirka 36 miljarder kronor), en summa som beräknas öka till 9,1 miljarder euro (cirka 83 miljarder kronor) år 2018. Det totala antalet uppkopplade saker i Norden uppgår idag, enligt rapporten, till 45 miljoner enheter, vilket spås öka till 102 miljoner enheter 2018. Det visar en färsk rapport om IOT i Norden som AD Little gjort på uppdrag av Teliasonera, och som operatören presenterade idag på Mobile World Congress.
– Internet of Things växer snabbt i Norden, vi är i tidigt skede av en revolution som kommer förändra samhället, företagande och det sätt vi lever våra liv, säger Hans Dahlberg, chef för Teliasonera Global M2M services.

I Norden är Sverige störst totalt sett, med en omsättning på 1,3 miljarder euro (cirka 11 miljarder kronor), och en prognos på 3,1 miljarder euro (cirka 28 miljarder kronor) i omsättning 2018. Sverige spås även växa snabbast av alla nordiska länderna, enligt rapporten.

”Uppkopplade människor” växer snabbast

Det tre IOT-områden som kommer att växa snabbast är ”uppkopplade människor”, ”uppkopplade fordon” samt ”uppkopplade byggnader”, enligt rapporten. Omsättningen inom området ”uppkopplade människor” kommer att växa i Norden med hela 59 procent, från 98 miljoner euro 2014 till 628 miljoner euro 2018. Under tiden kommer antalet uppkopplade enheter i Sverige att öka från 0,2 miljoner till 2,2 miljoner. 

Området ”uppkopplade fordon” kommer å sin sida att växa i Norden med 36 procent, från 550 miljoner euro 2014 till 1,8 miljarder euro. I Sverige kommer under perioden antalet uppkopplade fordon öka från 1,4 miljoner till 4,9 miljoner. 

Det allra största området av dessa tre, ”uppkopplade byggnader”, omsätter i Norden idag redan över en miljard euro, en omsättning som kommer att växa till närmare 2,4 miljarder euro. I Sverige finns idag 5,2 uppkopplade byggnader. År 2018 kommer det att finnas 13,1 miljoner.