Stor säkerhet för kommande 5G

Säpo granskar telefonoperatörer inför kommande 5G-auktionen

Aktörer hårdgranskas när 5G ska lanseras i större skala.

Publicerad Uppdaterad

De första 5G-nätverken har redan dykt upp, men det stora genombrottet kommer inte att ske förrän efter att Post- och telestyrelsen (PTS) genomfört sin auktion kring frekvensband i 5G-nätet.

Den äger rum den 10 november och har blivit försenad bland annat på grund av utredningarna kring Huawei som är en av de största aktörerna för infrastruktur inom 5G.

Just nu arbetar Post- och telestyrelsen tillsammans med Försvaret och Säpo för att utreda vilka aktörer som ska kunna medverka i den kommande auktionen.

Den främsta anledningen till att aktörerna granskas extra noga är anklagelserna mot Huawei om täta kopplingar med den kinesiska staten, något som har fått bland andra USA och Storbritannien att bannlysa bolagets produkter. Svenska regeringen eller myndigheter har inte pekat ut Huawei eller någon annan specifik tillverkare men har verkat för ökade säkerhetskrav.

Regeringen har bedömt att kommunikationsnät som befintliga 4G och det kommande 5G ska vara klassat som kritisk infrastruktur och därmed ha högt skyddsvärde, vilket betyder att aktörer måste bli godkända av Försvarsmakten och Säkerhetspolisen (SÄPO) för att kunna medverka i auktionen. Detta berättade Mobil om redan när villkoren för auktionen blev kända tidigare i år.

Det här kan betyda att auktionen kan bli försenad ytterligare då operatörer som inte godkänns har rätt att överklaga beslutet.