Siri och Apples satsning på AI

Siri och AI: Därför har Apple hamnat på efterkälken

Tidigare anställda inom företaget berättar deras uppfattning om varför företaget har halkat efter när det handlar som digitala assistenter och artificiell intelligens.

Publicerad Uppdaterad

Det har uppstått en turbulent stämning internt hos Apple kring företagets arbete med Siri och företagets satsning på artificiell intelligens. Detta enligt anställda inom företaget som publikationen The Informations Wayne Ma.

Enligt fler än 30 tidigare anställda som arbetat med företagets AI- och maskininlärningsgrupper är det brist på ambition och en utbredd organisatorisk styrning som har hindrat utvecklingen av Siri och företagets AI-teknik. Enligt de intervjuade är den virtuella assistenten internt "allmänt hånad" för sin brist på funktionalitet och att det har gjorts så minimala förbättring. Anledningen uppges vara Siri med tiden ska ha "utvecklats till en röra, driven av ställningskrig mellan chefer och heta diskussioner om i vilken riktning assistenten ska utvecklas”.

Enligt de tidigare anställda ska cheferna för utvecklingen inte velat investera i att skapa verktyg för att analysera Siris användning, vilket resulterade i att ingenjörerna inte ens kunde få tillgång till ens så grundläggande detaljer som hur många som använde den virtuella assistenten och hur ofta de gjorde det. Uppgifterna som kom från datavetenskaps- och teknikteamet ska inte heller ha använts, vilket enligt några av de intervjuade gjorde allting till slöseri med tid och pengar.

Under 2019 ska Siri-gruppen ha börjat utveckla en nyutvecklad och moduluppbyggd version av Siri med projektnamnet Blackbird som gick så långt som till fungerande prototyper. Det var då som chefer körde över projektet och istället lade resurser, bland annat i form av hundratals anställda so arbetade med Blackbird, på att uppgradera den befintliga Siri till vad man kallade Siri X. Den manövern ska ha resulterat i ett dråpslag mot kreativiteten vara nytänkande kring Siri.

Det ska även ha gått så långt att utvecklarna av Apples VR-headset övervägde att inte använda Siri för att styra headsetet utan använda alternativa metoder för att hantera röstkommandon, men tvingades överge den idén.

De senaste åren har en stor mängd ingenjörer och utvecklare lämnat Apple för att istället arbeta för företag som OpenAI med ChatGPT, och hos Google med deras Bard.

Källa