Vill öka lönsamheten

Sony rapporterar dystert resultat – vill satsa på 5G för framtiden

Sony visar när man rapporterar sina försäljningssiffror för det gångna räkenskapsåret att försäljningen av mobiltelefoner inte nått upp till de mål man satt. Man ser heller inget omedelbart trendbrott som ska ändra på det faktumet.

Publicerad Uppdaterad

Sony har inte haft det lätt på smartphone-sidan under de senaste åren. Faktum är att man under de fem senaste åren sett många kvartal sluta med förluster. Sony har vidtagit åtgärder för att stoppa blödningen redan tidigare. Bland annat meddelande man för några år sedan att man skulle dra ned på antalet telefonmodeller och enbart fokusera på de mest lönsamma. Åtgärderna fick viss effekt, men den lönsamhet man tillfälligt nådde har åter förbytts mot röda siffror i bokföringen.

Tror på fortsatt försämrad försäljning

När bolaget ser framåt så räknar man även under det kommande året med ytterligare försämrad försäljning. Sony levererade 14,6 miljoner Xperia-enheter under 2016, en siffra som föll till 13,5 miljoner enheter under 2017. Förväntningarna inför 2018 ligger på 10 miljoner levererade Xperia-enheter. Under kommande året räknar man med att försäljningen ska minska med 12 procent. I en kommentar säger finanschefen Hiroki Totoki att försäljningsprognosen för året som kommer baseras på förändringar man ser på marknaden sedan årsskiftet samt det faktum man inte räknar med att sälja lika många antal telefoner som tidigare år.

Satsar på 5G för att koppla upp fler prylar

I skuggan av försäljningsminskningen tar Hiroki Totoki tillfället i akt att poängtera de satsningar man gör. Särskilt viktigt när man ser på Sonys smartphonestarategi framöver, säger han, är satsningen på 5G. "Genom att möjliggöra snabb uppkoppling med korta svarstider är 5G en teknik som snart blir kommersiellt gångbar och som vi anser har stor potential genom att det kan ansluta alla portabla enheter till molnet, sade Hiroki Totoki i samband med att den ekonomiska rapporten presenterades. Det poängterades att det är viktigt för Sony att ha den härt kompetensen i bolaget och att den kan bli viktig och utnyttjas inom hela Sonys verksamhet och inte bara på mobilsidan.

En tidigare version av den här nyheten innehöll felaktiga uppgifter som nu är korrigerade.

Källa