https://www.mobil.se/nyheter/trump-vill-lyfta-amerikansk-huawei-blockad
567230
Nyheter
Amerikanska bolag får handla med Huawei

Trump vill lyfta amerikansk Huawei-blockad

USA:s president Donald Trump har meddelat att han kan tänka sig att lyfta den amerikanska blockaden mot Huawei och åter låta amerikanska företag handla med bolaget.

Det var under det nu avslutade G20-mötet i Osaka i Japan, mellan världens rikasta länder som Trump träffade Kinas ledare Xi Jinping. De båda kom överens om att återuppta förhandlingarna om ett handelsavtal länderna emellan och Trump meddelade på den efterföljande presskonferensen att blockaden mot Huawei ska lyftas.

Missnöje från amerikanska teknikbolag

Trump sade först på presskonferensen att frågan om Huawei måste vänta till förhandlingarnas slutskede, men kom sedan in på dels den amerikanska techindustrin i Silicon Valley, hur framgångsrika de är internationallt samt att många av dessa bolag varit missnöjda med att inte kunna sälja till Huawei.

– En sak som jag kommer att tillåta, sa Trump, vi skickar och säljer en enorm mängd produkter som hamnar i de olika saker som Huawei tillverkar och det är okej. Vi kommer att fortsätta sälja de produkterna. Det här handlar om amerikanska företag som tillverkar produkter som är väldigt komplexa, för övrigt.

"Enkel överenskommelse"

Trump förtydligade sedan att han träffat en överenskommelse om att amerikanska företag ska få sälja sina produkter till Huawei.

– Jag har gått med på att, en ganska enkel överenskommelse, att amerikanska företag ska kunna fortsätta att sälja sina produkter. De amerikanska företagen hade problem. De var inte direkt glada att inte kunna sälja sina produkter eftersom de inte hade något att göra med vad som potentiellt hände med Huawei. Så det gjorde jag.

"Vi låter dem sälja till Huawei"

Som svar på följdfrågor i ämnet meddelade Trump att man inte tagit upp ämnet med Huaweis fängslade finanschef och att Trumps tillåtelse för amerikanska bolag att sälja till Huawei gäller utrustning som inte innebär det som Trump kallar stort hot mot den nationella säkerheten.

– Vi har många fantastiska företag i Sillicon Valley och i andra delar av USA som gör extremt avancerad teknik. Vi låter dem sälja till Huawei.

Kvar på förbudslista

Samtidigt stryker Trump i detta skede inte Huawei från den lista över bolag som amerikanska bolag inte får handla med.

En fråga på presskonferensen behandlade just detta och Trump svarade med emfas.

– Nej, inte alls. Nej, nej de stryks inte från listan.  Vi kommer att prata om det på ett möte, men har inte diskuterat Huawei med President XI ännu.

Det tycks alltså främst vara amerikanska teknikbolags missnöje med situationen som gör att Trump vill lätta på förbudet att göra affärer med bolaget.

Google har ännu inte gått ut med någon reaktion på beskeden från Trump och det återstår fortfarande frågetecken kring vad beskeden innebär i praktiken. Hittills har blockaden inte direkt påverkat Huaweis befintliga produkter utan mest skapat frågetecken kring kommande produkter.

Sista ordet inte sagt

I Fox News förtydligade senare den amerikanske regeringsrepresentanten Larry Kudlow att amerikanska företag ska få sälja produkter som är allmänt tillgängliga från utländska leverantörer till Huawei. Han påpekade också att Trumps ord inte är en "allmän amnesti" och att sista ordet ännu inte är sagt i frågan.

Det här skapar naturligtvis mer förvirring än klarhet. Är Android en produkt som är allmänt tillgänglig för att det finns andra operativsystem att installera på mobilen? Tills tydligare direktiv ges är det upp till varje enskilt företag att försöka tolka vad som gäller, och redan innan det senaste utspelet har amerikanska chiptillverkare börjat leta kryphål i lagen. Med ett mer diffust ställningstagande från USAs regering är det möjligt att amerikanska chip- och programtillverkare nu helt enkelt kommer att fortsätta att leverera till Huawei tills de uttryckligen blir tillsagda att sluta.

Dragkamp

Det hela kompliceras av att det inte bara handlar om att Trump vill använda Huawei som förhandlingsbricka i handelsförhandlingarna med Kina. På TV-kanalen NBC:s program Meet the Press gick den amerikanske senatorn Lindsey Graham ut och sade att senaten inte är nöjt om det sker för många eftergifter då man ser Huaweis utrustning som ett säkerhetshot mot USA.

De närmaste dagarna och veckorna lär skapa en klarare bild, och ett möjligt utfall är att embargot mot Huawei behålles för företagets nätverksutrustning, medan konsumentprodukter som mobiltelefoner undantas. Mobiltelefonerna har egentligen aldrig anklagats för att utgöra en säkerhetsrisk och utgör dessutom en viktig inkomstkälla för många amerikanska underleverantörer.