Mobilize your marketing

Videoplaza: riktad reklam i TV-soffan i år

Upp till 20 procent av reklamköp för IP-TV kan ske via programmatic redan i år.

Publicerad Uppdaterad

Inom ett år kommer mellan 10-20 procent av de reklampengar som investeras i den nya TV:n, läs ip-baserade TV:n, hanteras via så kallat programmatic. Programmatic, som mycket förenklat handlar om automatiserat köp av reklamplatser, har under de senare två, tre åren varit ett stort buzzord. Många medieföretag har skapat dedikerade avdelningar och plattformar men det är först nu att det hela börjar hända på riktigt.
– Tills slutet av året kommer en massa standarder sättas. Mellan 10 och 20 procent av tv-reklammiljonerna kommer att gå till programmatic. Och under 2015 kommer vi se personaliserade annonser som är dynamiskt levererade till TV-soffan.

Det spår David Mühle, regional director på Videoplaza, när han talar på Mobilize your marketing, en nätverksträff anordnad av Mobilbusiness i samarbete med advokatbyrån Synch.

Bild: David Mühle, regional director, Videoplaza

TV-reklaminvesteringarna han hänvisar till är stora. Globalt spenderades 2014 omkring 545 miljarder dollar på reklam inom traditionell TV och 8,3 miljarder dollar inom ip-baserad TV. Motsvarande siffrorna i Sverige var 5,5 miljarder kronor respektive 500 miljoner kronor.

Lönsamhet en bit bort
När det kommer till att få lönsamhet på den nya TV:n har det hittills främst varit platt fall för i stort sett alla involverade, små som stora.
– Anledningen till att vi startade Videoplaza är att vi vill göra den nyaIP-TV:n lönsam och jag kan säga att vi [som bransch] har misslyckats fullständigt med vår vision och mission, säger David Mühle.

Han hänvisar till Youtube som inte heller de, trots sin storlek och den mängd reklam som visas, lyckats bli lönsamma.
– Anledningen till att vi på Videoplaza klarat oss genom denna jobbiga tid är att vi enbart fokuserat på den nya TV:n och enbart på dem som köper videoannonsering, säger han.

Kulturellt skifte med programmatic
Behovet av att leverera riktade annonser finns dock, och även investerings- och betalningsviljan. Men att gå över till programmatic handlar om mer än att ta in en ny leverantör. 
– Det är känsligt: det innebär ändringar i hur man säljer [reklam- och reklamutrymme]. Det kräver stora organisatoriska förändringar, säger Mühle.

Från att tidigare försökt bygga egna annonssystem är nu trenden bland mediehusen att man försöker gå ihop. Mediehusen konkurrerar nämligen inte bara med varandra, de konkurrerar även med giganter som Youtube.
– Man kan jämföra hur man köper medie[reklam] idag med hur det fungerar på energimarknaden eller börsen. Alla vill köpa mer riktat och det kan man inte göra med en lunch på Berns utan det måste ske via ett system.

Kort om Videoplaza
Grundad 2007 i Stockholm, Videoplaza har sitt huvudsäte i London. I Stockholm sker all utveckling. I oktober 2014 blev Videoplaza uppköpt av Kalifornien-baserade Ooyala, vilka själva hade blivit köpta av globala operatören Telstra en dryg månad tidigare. Videoplaza har över 90 kunder i 25 olika länder, bland dessa RTL, M6, TV4 och Canal+.