Otydligheter orsaken

Whatsapp slipper sanktionsavgifter – PTS avslutar granskning

Granskningen visar att det var otydligheter från myndighetens sida som förorsakande granskningen.

Publicerad Uppdaterad

Post- och telestyrelsen (PTS) meddelar att man avslutar sin granskning av kommunikationstjänsten Whatsapp efter det globala avbrottet som inträffade 25 oktober 2022. PTS bedömde att händelsen var en så kallad rapporteringspliktig säkerhetsincident eftersom Whatsapp tjänst omfattas av reglerna i lagen om elektronisk kommunikation. Det ledde till en dialog med företaget som hade gjort bedömningen att det inte handlade om en säkerhetsincident och att den därför inte behövde rapporteras till PTS. Det som lämnades in till PTS saknade sedan vissa obligatoriska rapporteringsuppgifter samt att vissa uppgifter lämnades till PTS för sent.

I normala fall brukar PTS ta ut en sanktionsavgift när säkerhetsincidenter inte rapporteras i enlighet med rapporteringsreglerna, men här bedömde PTS att det kan ha förekommit otydligheter från myndighetens sida angående vilka uppgifter som behövde rapporteras angående incidenten, och väljer då att avstå från att ta ut sanktionsavgift från Whatsapp.