Förstärk täckningen på egen hand

Skola: Skaffa bättre täckning

Du behöver inte vara utelämnad till mobiloperatörerna för att få bättre täckning. Med en repeater kan du själv förbättra täckningen.

Publicerad Uppdaterad

Vi är nog många som känner igen det. Häng ut genom fönstret för att få täckning, eller kanske stå blick stilla precis bredvid kylskåpet i köket. Allt för att få täckning så att den du ringer faktiskt hör vad du säger. Eller för att få en användbar datahastighet när du ska surfa med mobilen och de där eftertraktade staplarna i telefonens skärm ska bli fler.

Det finns saker du själv faktiskt kan göra för att få bättre täckning, oavsett om det är hemma, på sommarstället eller om det gäller kontoret och det är inte så svårt som man kanske kan tro. Sedan vi på Mobil senaste skrev utförligt om det här har det faktiskt blivit ännu enklare. Förut krävdes att du som ville sätta upp en repeater fick tillstånd av Post- och Telestyrelsen, men nu är allt som krävs ett tillstånd och underskrivet avtal från din operatör. Tillståndet krävs för att operatören ska kunna säkerställa att du med din förstärkare inte stör deras eller någon annans nät. Mobiloperatörerna lägger ju ner mycket arbete och tanke på att planera sina nät och när det tillkommer andra sändare som de vi pratar om här finns risk att det medför störningar i nätet. Därför får du till exempel inte sätta igång din utrustning innan operatören har godkänt det.

Förstärker den täckning som finns

Med hjälp av en repeater, eller som det även kallas en förstärkare, så kan du få bättre täckning. Den fungerar så att den tar befintlig signal och förstärker den. Har du täckning utomhus vid husknuten, men ingen täckning i källaren kan du alltså, för att ta ett exempel, ta signalen ute och förstärka och återsända signalen i källaren.

En repeater kan aldrig skapa ny mobiltäckning i ett område där det inte finns täckning. Förutsättningen för att en repeater ska fylla önskad funktion är alltså att det finns bra täckning utomhus och att repeatern kan förstärka så att du får den täckningen även inomhus. Det är också enbart för inomhustäckning som man kan använda en repeater. Vanligen sätter man en så kallad donörantenn 2-3 meter upp på fasaden utomhus och leder sedan ner den signalen, förstärker och skickar ut den inomhus med en annan antenn. En repeater är en tvåvägsförstärkare, så den sänder både inåt, mot användaren och utåt för att kommunicera med mobilnätets basstation.

Enbart för en operatör

Bra att veta när du ska förstärka mobilsignalen är att det gäller för bara en operatörs frekvensutrymme och för en nätteknik. Om ni till exempel i familjen är kunder hos olika operatörer kommer en repeater alltså bara att förstärka täckningen för den enda operatörs nät som ni väljer att förstärka. Anledningen till det är att förstärkaren enbart tillåts arbeta på ett begränsat frekvensutrymme. Det är ett sätt att begränsa riskerna att din sändare ska störa din operatörs och andra operatörers nät. Om ni till exempel väljer att förstärka Telias nät kan dock även kunder hos Telias lågprisvarumärke Halebop eller andra operatörer som hyr in sig i Telias nät, som Fellos kunder, dra nytta av förstärkningen. Kunder hos Tre, Vimla, Telenor eller Hallon kommer dock inte märka någon skillnad alls.

Vanligast med 3G

Det finns repeaters som antingen arbetar på 2G, 3G eller 4G. Du väljer alltså inte bara vilken operatör som du vill förstärka täckningen med utan även vilken nätteknik som förstärkningen ska gälla. I de allra flesta fall är det 3G man väljer. 3G används för både röstsamtal och mobildata och i jämförelse har 2G extremt låga datahastigheter och 4G används framförallt för data, så 3G är i de allra flesta fall alltså det självklara valet. De svenska operatörerna har flera olika samarbeten där de bygger gemensamma nät. Telia och Tele2 har till exempel samarbetat om ett gemensamt 3G-nät, Tre och Telenor har samarbete om ett nationellt 3G-nät med undantag för ett par större städer där de har varsitt och Telenor och Tele2 har både gemensamt 2G- och 4G-nät. Det gäller alltså att ha koll på vilken operatör och vilken nätteknik det är man vill förstärka för att få det resultat man önskar.

Bara för bättre inomhustäckning

Med en repeater kan du bara förbättra täckningen inomhus och förutsättningen är som sagt även att det finns täckning på platsen. En antenn några meter upp på fasaden fångar vanligen in den signal som finns och den signalen förstärks sedan och skickas ut via inomhusantennen. Ett visst läckage tillåts men det är bara för inomhusbruk som du får använda en repeater. Har du till exempel en gårdsplan eller trädgård kan du inte förstärka täckningen där.  Anledningen till det är att du då konkurrerar med mobiloperatörerna och så att säga själv agerar operatör och det får man inte. Det innebär dessutom större risker för störningar.

Att mäta täckningen själv

För att säkerställa att utomhustäckningen är tillräckligt bra för att kunna använda en repeater kan du faktiskt själv mäta täckningen på plats. Det gör du med din mobil och det värde som behövs är signalstyrkan i decibel. Beroende på vilken telefon du har kan du få fram det här värdet på lite olika sätt. Börja med att stänga av wifi samt att låsa mobiltelefonen i 3G-läge så att den ignorerar 2G- och 4G-nät. Signalstyrkan visas i en skala som sträcker sig vanligen mellan -40 och -125 där ett värde närmare noll visar bättre signalstyrka. Viktigt är så klart även att du i telefonen har ett simkort från den operatör du vill mäta täckningen för. I Android får du fram tillgängliga värden genom att välja Inställningar och sedan Om telefonen och status. Exakt vad menyvalen heter skiljer sig åt mellan olika mobiltillverkare så leta dig fram. I Iphone öppnar du telefonappen och trycker *3001#12345# följt av grön lur. För hjälp med att tolka de här uppgifterna är det enklast om du talar med en försäljare av repeaters som samtidigt kan vägleda dig och dra slutsatser.

Ansökan till berörd mobiloperatör

Avtalet som krävs för att du ska få sätta upp och driftsätta din repeater tecknar du med operatören och det ser lite olika ut beroende på vilken operatör det rör sig om. Grunduppgifterna och förutsättningarna är dock snarlika och det är ungefär samma uppgifter i alla avtal, oavsett operatör. Du ska ange anledningen till varför du vill sätta upp en repeater samt ange uppgifter om vem som äger, eller kommer äga repeatern, för det rekommenderas att du söker tillstånd innan du verkligen köper din repeater och antennerna, för att slippa sitta med utrustning du inte kan använda om ansökan skulle avslås. Risken för det är visserligen liten, men det skadar ju inte att vara försiktig. De krav som operatören ställer på repeatern är framförallt att den inte är vad som kallas bredbandig utan att den istället går att begränsa till enbart den aktuella operatörens frekvensband. Det här är generellt för alla operatörer och eftersom de har ett ansvar att minimera störningar inte bara i sitt eget nät utan även i övriga operatörers nät godkänns enbart bandselektiva repeaters.
Flera operatörer har en lista på repeaters som inte är tillåtna och när du skickar in din ansökan får du även ange i detalj vilken repeater ansökan gäller, samt vilka antenner du planerar att använda. I vissa fall får du även bifoga produktblad så att operatören kan undersöka om repeatern uppfyller kraven.

I avtalet som du tecknar med operatören vars nät du vill förstärka får du även ange vem som sköter installationen och kravet är att det ska ske fackmannamässigt. Installationen är inte mer avancerad än att du kan göra den själv, eller ge en snickare i uppdrag att göra det, men känner du dig osäker finns det givetvis många företag som är specialister på det här och även kan hjälpa dig att upprätta ansökan, mäta signalstyrka och sköta hela installationen.

Kostnaden för att köpa och installera en repeater gör att det ofta är företag som köper och installerar en repeater på kontoret när de anställda, alla med samma operatör då, klagar på täckningen, men det finns inget som hindrar även dig som privatperson att köpa och installera en repeater om det är det bästa alternativet för dig.

I avtalet ska utöver det vi redan nämnt även fastighetsägare anges, om det inte är densamma som den som äger utrustningen. Du måste även ange position där utrustningen ska installeras och i operatörernas avtal ska den positionen förutom med en vanlig adress ofta även anges med koordinater i det så kallade RT90-systemet. Det enklaste sättet att hitta det är att från en dator gå in på eniro.se, söka upp rätt adress på kartan där och sedan högerklicka och välja GPS-koordinater. Där kan du se vilka RT90-koordinater som gäller för just den plats du angivit.

Alternativ till repeater

Eftersom en repeater är relativt dyr är det bra att först utvärdera de alternativ som finns. Enklast är kanske att undersöka om någon annan operatör har bättre täckning där du vill förstärka, men det finns även andra alternativ.

Byt operatör

Eftersom kostnaderna grovt räknat för att köpa och sätta upp en repeater kan hamna kring 10 000 kronor och mer än så är det rimligt att titta på alternativ innan du bestämmer dig. Den kanske enklaste åtgärden är att undersöka om någon annan operatör än den du har erbjuder bra täckning. Att byta operatör är ju idag enkelt och då särskilt om du inte har bindningstid på ditt abonnemang. Ditt mobilnummer kan du givetvis ta med dig även när du byter operatör och abonnemang.

Wifi-samtal

Om du har ett bra och stabilt wifi kan det vara ett alternativ. Med wifi kan du ju surfa med mobilen, men erbjuder din operatör wifi-samtal kan du använda wifi-nätet även för att ringa och ta emot vanliga samtal samt för att skicka sms och mms. För att wifi-samtal ska fungera krävs både att ditt abonnemang har stöd för det och att operatören har stöd för wifi-samtal för just din telefonmodell. Sony, Apple och Samsung har ett brett utbyggt stöd för tjänsten i många av sina telefonmodeller, men även andra tillverkare finns med på tåget. Stödet skiljer sig åt mellan olika operatörer och din operatör kan berätta precis vilka telefonmodeller de stödjer. Se även till att du har uppdaterat din telefon till den senast tillgängliga mjukvaran och aktiverat tjänsten i telefonens inställningar.

Här ser du vilka operatörer och abonnemang som i skrivande stund har stöd för wifi-samtal. 

Telenor: Abonnemangen Telenor Frihet
Telia: Abonnemangen Mobil Komplett och Mobil Rörlig.
Tre: Alla röstabonnemang med 4G-stöd.
Halebop: Ingår i alla abonnemang

Steg för steg i korthet

1. Utvärdera andra lösningar
Eftersom en repeater är relativt kostsam så är det bra att först utesluta andra möjliga alternativ som kan lösa dina täckningsproblem. Det kanske enklaste sättet är att undersöka om någon annan operatör än den du är kund hos erbjuder bättre täckning och i så fall byta till den.

2. Mät signalstyrkan ute
Du kan få ett värde på signalstyrkan ute, och om den är tillräckligt bra för att den ska kunna förstärkas, genom att använda din vanliga mobiltelefon efter att ha stängt av wifi och låst telefonen i 3G-läge. I Iphone trycker du *3001#12345# i telefonappen följt av grön lur och i Android  kan du hitta motsvarande information genom att gå in i Inställningar och informationen om telefonen. Signalstyrkan mäts i decibel mellan vanligen -40 och -125 där ett värde närmare noll visar bättre signalstyrka.

3. Mät signalstyrkan inne
Som jämförelse kan du även mäta signalstyrkan inomhus där du vill ha bättre täckning. De här värdena kan du sedan rapportera till de specialiserade försäljare som säljer repeaters så kan du även få hjälp att tolka informationen om du behöver det. 

4. Välj utrustning
För att söka tillstånd behöver du ange vilken utrustning du tänker använda i form av både repeater och antenner, men vänta med att köpa utrustningen tills du verkligen fått ditt tillstånd.
Repeater kan du köpa bland annat hos något av följande företag:
LSG Communication AB www.lsg.se
Multi Deal Network Sverige AB, www.sweboost.se
Network Expertise Sweden AB, www.networkexpertise.com
Telemission AB, www.telemission.se

5. Sök och vänta på tillstånd
Med alla uppgifter ifyllda kan du skicka in din ansökan till berörd operatör och vänta på svar. Det kan ta flera veckor.

6. Köp utrustning och installera
När avtalet är signerat och godkänt kan du sedan köpa utrustningen och antingen själv eller med hjälp av en installatör se till att den kommer på plats.

Nätsamarbeten & Här söker du tillstånd

Tele2

Telia och Tele2 meddelade nyligen att man påskyndar avvecklingen av det 3G-nät de båda bolagen delar på och den avvecklingen ska vara helt slutförd till år 2025. 2G- och 4G-nät delar Tele2 med Telenor.
Här söker du tillstånd (hela landet):
Mer info hos Tel2:s kundtjänst eller på tele2.se

Telenor

Telenor har gemensamma 2G- och 4G-nät tillsammans med Tele2 i hela landet. För 3G driver man eget nät i Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona men i resten av landet delar de 3G-nät med operatören Tre.
Här söker du tillstånd:
Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona: Mer info på telenor.se
Resten av landet: Ansökan till 3GIS, mer info på 3gis.net

Telia

Telia har eget 2G- och 4G-nät, men delar 3G-nät med Tele2. Telia och Tele2 har nyligen meddelat att de ska påskynda avvecklingen av sitt gemensamma 3G-nät och att det ska vara helt avvecklat till år 2025. Trafiken flyttas framförallt över till 4G, men även till Telias egna 3G-nät.
Här söker du tillstånd (hela landet):
Mer info hos Telias kundtjänst eller på telia.se

Tre

Operatören Tre har ett gemensamt nationellt 3G-nät tillsammans med Telenor utom i Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona där de båda operatörerna har varsitt 3G-nät. Tre har inget 2G-nät, men ett eget 4G-nät.
Här söker du tillstånd:
Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona: Mer info på tre.se
Resten av landet: Ansökan till 3GIS, mer info på 3gis.net

Andra operatörer och näten de använder

Operatörer som Halebop, Vimla, och Fello är varumärken som använder någon av de stora operatörernas nät. Vill du förstärka täckningen betyder det att du ska ansöka hos den operatör vars nät din operatör använder. Här kan du se en lista med några av de mer populära fristående operatörerna och vilket nät de använder.

Comviq - Tele2
Fello - Telia
Halebop - Telia
Hallon - Tre
Lycamobile - Telenor
Mybeat - Telenor
Vimla - Telenor