Mobil svarar

Frågor och svar: Täckning, 5G och mobiloperatörerna

Vad skiljer näten åt, vad kan jag själv göra för att få bättre täckning, hur snabbt kommer 5G byggas ut och mycket mer. Vi svarar på de vanligaste frågorna om 5G, täckning och mobilnät.

Publicerad Uppdaterad

Vilka operatörer delar nät?

Det beror vilken nätteknik vi pratar om. Först och främst finns det fyra operatörer i Sverige som har egna nät. Dessutom finns så kallade virtuella operatörer, som Fello, Lycamobile och Chilimobil. De hyr nätkapacitet hos någon av de etablerade operatörerna. 

Telia har eget nät för 2G, 3G, 4G och 5G samt ett gemensamt 3G-nät med Tele2 eftersom Telia inte fick någon licens när 3G auktionerades ut. 3G-nätet är dock under avveckling.

Vilka operatörer delar nät?

Det beror vilken nätteknik vi pratar om. Först och främst finns det fyra operatörer i Sverige som har egna nät. Dessutom finns så kallade virtuella operatörer, som Fello, Lycamobile och Chilimobil. De hyr nätkapacitet hos någon av de etablerade operatörerna. 

Telia har eget nät för 2G, 3G, 4G och 5G samt ett gemensamt 3G-nät med Tele2 eftersom Telia inte fick någon licens när 3G auktionerades ut. 3G-nätet är dock under avveckling.

Tele2 har gemensamt nät för 2G, 4G och 5G med Telenor samt det 3G-nät man delar med Telia som alltså är under avveckling.

Telenor delar 3G-nät med Tre i större delen av landet men har eget 3G-nät Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Karlskrona. 2G, 4G och 5G har Telenor i gemensamt nät med Tele2.

Tre bygger eget 4G- och 5G-nät, har inget 2G-nät och delar 3G-nät med Telenor utom i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Karlskrona där man har eget 3G.

Betyder det här att Tele2 och Telenor i praktiken har samma täckning eller kan det ändå skilja?

Ja, eftersom de delar både master och transmissionsnät, alltså kapaciteten fram till varje mast så delar också deras kunder på nätkapaciteten. De kommer alltså få samma upplevelse.

De andra operatörerna då, vilka nät använder de?

Fello, Halebop och Telness använder Telias nät.

Comviq och Katshing använder Tele2:s nät. 

Hallon, Hallå Mobil och Chilimobil använder Tres nät.

Vimla, Karma Mobil, Fibio och Mybeat använder Telenors nät.

Hjälper det om jag klagar hos min operatör när jag upplever samtal som bryts?

Operatörer har stora möjligheter att via analys av trafiken i näten själva se var det finns problem, överbelastning eller annat. Det är ofta och framförallt den informationen de använder för att bestämma var nätet behöver byggas ut, men om många kunder hör av sig om täckningen i ett specifikt område har så klart operatören ett intresse att hålla de kunderna nöjda.

Får jag verkligen bättre täckning om jag går upp på ett berg, går fram till fönstret, vad fungerar och vad fungerar inte?

Det beror på förutsättningarna där du är, men ja det kan fungera. Det som avgör täckning och hastighet är kortfattat hur långt du är från närmaste mast, hur många andra användare som använder nätet där du är och vad mellan dig och masten som kan störa överföringen. Material i väggar och fönster kan stoppa signalen, så att gå ut är en bra åtgärd för att få bättre mottagning.

Vad kan jag göra hemma för att få bättre täckning?

Det enklaste hemma om du har dålig täckning är att använda wifi-samtal, förutsatt att din telefon och din operatör stödjer det. Då används din fasta internetuppkoppling och wifi-nätet istället för mobilnätet för samtal. Det förutsätter givetvis att du har fast internet och wifi hemma. När det gäller mobilt bredband har nu många routers två delar där den ena sitter utomhus på fasaden för att få bästa täckning och den andra delen sitter centralt i hemmet för att ge bästa möjliga wifi-täckning inomhus.

Har du ingen täckning hemma finns det inget att göra, utöver att byta till en operatör med bättre täckning, men har du lite täckning eller täckning i en del av hemmet så kan du använda en repeater, en signalförstärkare, men det kräver tillstånd.

Ger bredbandskollen.se och andra liknande mätmetoder rättvisa svar?

Ja, flera av operatörerna tipsar om Bredbandskollen. Tänk dock på att göra flera mätningar och gärna även under en längre tidsperiod för att resultatet ska bli så rättvisande som möjligt.  

Hur påverkas mobilnäten när det blir strömavbrott?

Vid längre strömavbrott kan nätet påverkas men det finns regler från Post- och Telestyrelsen som säger att mobilbasstationer ska ha reservkraft. Det finns alltså batterier i basstationerna som tar över ifall ett strömavbrott skulle inträffa.

Kan man lita på operatörernas täckningskartor?

De kan ge en indikation, men de tas fram baserat på beräkningar och stämmer inte alltid med verkligheten. Nyligen gjorde Post- och Telestyrelsen PTS en stickprovskontroll och om fram till att det i vissa fall fanns stora skillnader mellan den täckning som visas i kartorna och den som PTS uppmätt. Telia var den operatör som hade störst skillnader mellan angiven och uppmätt täckning.

Vilka krav på täckning är operatörerna tvungna att leva upp till?

När det gäller 5G har staten inte ställt några täckningskrav på operatörerna i samband med att frekvenserna auktionerades ut. Telia har liksom Tele2/Telenor sagt att de har som mål att 90 procent av befolkningen ska ha 5G-täckning där de bor senast under 2023. Tre har en mera blygsam utbyggnadsplan och säger att majoriteten av deras kunder ska ha tillgång till 5G under 2023.

Vad bestämmer var i landet som operatörerna bygger ut sina nät?

Framförallt byggs det ut där det befintliga nätet har kapacitetsbrist och där operatörerna ser ett behov och en efterfrågan.

Vad krävs för att operatörerna ska kunna bygga 5g på en plats?

För att kunna sätta upp en basstation med 5G behövs förutom själva basstationen el och ett bakomliggande transmissionnät framdraget till den platsen. Dessutom krävs bygglov.

Hur många 5G-nät finns det i Sverige?

Det finns tre publika nät, Telias, Tres och det gemensamma som Tele2 och Telenor bygger tillsammans. Dessutom finns privata 5G-nät där industrier, sjukhus eller liknande kan bygga egna nät för sin verksamhet. Då används egna frekvenser vilket möjliggör att man kan anpassa nätets egenskaper så att du till exempel till skillnad från vanliga nät får betydligt högre uppladdningshastigheter än nedladdningshastigheter om man vill det. 

Vilka krav ställer 5G på operatörerna?

Att bygga ett 5G-nät innebär att fler basstationer med tätare placering behövs, eftersom räckvidden är kortare medan hastighet, kapacitet och svarstid är betydligt bättre. Det har med den högre frekvensen att göra.

Vilken operatör var först med 5G i Sverige?

Tele2 överraskade och hann först. Telia aviserade i förväg att de skulle starta sitt och Sveriges första 5G-nät den 25 maj 2020, men dagen innan, söndagen den 24 maj 2020 meddelade Tele2 att de hade aktiverat Sveriges första publika 5G-nät. Det lyckades Tele2 med genom att köpa lokala frekvenser de kunde använda för 5G, innan den stora auktionen som senare ägde rum.

Vad händer när 2G och 3G stängs ner?

Nedstängningen som redan inletts kommer innebär att enheter som telefoner, men framförallt olika trygghetslarm och andra uppkopplade system som bara klarar 2G eller 3G kommer sluta att fungera. 3G-näten förväntas vara avvecklade i slutet av 2023 och 2G-näten helt borta i slutet av 2025. Det här teknikskiftet till 4G och 5G genomförs eftersom 2G och 3G är gamla tekniker och inte effektivt kan erbjuda det användare efterfrågar idag. Samtidigt behövs det frekvensutrymmet till de mer moderna teknikerna 4G och 5G.