Förbud i Frankrike

Apple lovar Iphone-uppdatering som minskar strålningen

Apple går franska myndigheter till mötes genom att lova en programuppdatering som minskar strålningen.

För ett par dagar sedan lade Frankrikes motsvarighet till Post & Telestyrelsen, ANFR, ett försäljningsförbud på Iphone 12. Orsaken var att telefonen överskred franska myndigheters tillåtna gränsvärden för strålning när man håller mobilen i hand. De flesta myndigheter testar bara telefonen för om man håller den mot huvudet eller kroppen och i dessa tester fanns det inga anmärkningar.

Frankrike belade Iphone 12 med försäljningsförbud. Efter lanseringen av Iphone 15 ingår Iphone 12 inte längre i Apples produktutbud, men om Apple inte åtgärdade problemet skulle man även vara tvugna att återkalla alla sålda Iphone 12 i Frankrike.

Nu går Apple ut med att man har en programvaruuppdatering till Iphone 12 på gång som man är övertygad om kommer lösa problemet. Det är oklart vad uppdateringen går ut på men den kommer troligen att rullas ut på Iphone 12 i alla EU-länder eftersom myndigheter i Belgien, Tyskland och Italien också bett om att problemet åtgärdas. Eftersom uppdateringen går ut på att reducera strålningen finns det en viss risk att mobilen får lite sämre mottagning efter uppdateringen.

Det finns inga belägg för att den strålningsnivå Iphone 12 hade skulle vara skadlig. Det är oklart om denna typ av radiostrålning över huvud taget har någon effekt på kroppen annat än på nivåer man bara kommer upp i om man befinner sig någon meter från en radarstation eller basstation under längre tid. Den typ av gränsvärden som myndigheter använder är just på grund av att man inte vet tagen med sådan marginal att man ska kunna känna sig trygg över att man inte är i närheten av skadliga nivåer.

Franska ANFR har sagt att man kommer att skyndsamt testa om Iphone 12 efter uppdateringen, och om den klarar gränsvärdena kommer man att omedelbart hävda försäljningsstoppet.