Farväl till gamlingarna

De gamla 2G- och 3G-näten släcks

Ny kampanj ska göra personer och företag medvetna om att gamla 2G och 3G-näten snart inte finns längre.

Nu går medlemsorganisationen TechSverige ut med att man har inlett kampanjen Byt Nät Nu. Anledningen är för att informera både privatpersoner och företag om nedsläckningen av de gamla 2G- och 3G-näten, vilket kommer att göra utrustning som bara kan använda de näten obrukbar. Det kan handla om allt från gamla mobiler till kortterminaler och larmutrustning. 

Utfasningen av 2G och 3G kommer att genomföras fram till slutet av 2025 och stängningen av 2G är tänkt att genomföras samtliga operatörer i slutet av 2025. Utfasningen av 3G har redan pågått en tid och där rapporteras att mer än halva 3G-nätet redan har slocknat. 

Enligt TechSverige är syftet med informationskampanjen att man vill öka medvetenheten om vad som komma skall, så att privatpersoner och företag som idag använder utrusning som kräver dessa nät får möjlighet att skaffa ny utrustning innan det är för sent. 

Nedstängningen av de gamla näten innebär att mer kapacitet kan läggas på de nyare 4G- och 5G-näten.