Mer molnbaserad än vanligt

EU gör det möjligt med 5G på flygplan

Snart kan du komma att surfa med 5G när du flyger inom EU.

Publicerad Uppdaterad

EU arbetar nu med att ändra på bestämmelserna för hur man ska kunna använda mobiler ombord på flygplan, så att vi inte bara slipper stänga av våra mobiler utan även kunna använda dem under resan. Grundtanken är att man genom att använda 5G, genom att det använder andra frekvenser, inte ska komma att störa den teknik som flygplanen använder.

Uppkopplingen ska på låg höjd ske genom att koppla upp sig mot telemaster på marken. På högre höjd kommer en så kallad pico-cell på flygplanet att fungera som en form av telemast som skickar vidare 5G-kommunikatsionen via ett satellitinternet.

Det är värt att poängtera att EU-beslutet enbart omfattar möjligheterna att göra detta, de tekniska implementationerna måste finnas i flygplanen innan kommunikationen blir möjlig, så i praktiken är det upp till de olika flygplanstillverkarna och flygbolagen att avgöra om eller när de vill börja använda tekniken - EU:s har bara öppnat upp för möjligheten.

Flygplan är inte de enda farkoster som kan få tillgång till 5G, EU har även beslutat att öppna 5 GHz-bandet för att kunna användas för Wi-Fi-tjänster i fordon som bilar och bussar. Den möjligheten kommer att kunna användas från 30 juni 2023, men även här är det upp till tillverkarna att implementera stödet i sina fordon.

Källa