Oförändrat roamingtak

EU mildrar tonen mot operatörerna

Ett utkast från ordförandelandet Italien indikerar ett uppehåll i ytterligare sänkningar av taket för roamingpriser.

Publicerad Uppdaterad

Financial Times skriver att det, enligt utkastet, inte kommer ske några skärpningar av de reglerade grossistpriserna vid roaming. De tidigare pristaken ligger fast, men någon ytterligare sänkning kommer inte att ske när systemet ses över under 2016. 

Även om EU inte pressar priserna ytterligare finns en nyhet i det italienska utkastet. Användare förslås få en fri pott där samtal och data debiteras enligt normal taxa – när denna pott är förbrukad kan operatörerna ta ut ett högre pris.

Det nya upplägget välkomnas av flera operatörer, som motsatt sig den helt prisinriktade regleringen.

Inga beslut är fattade och innehållet i utkastet kommer med all sannolikhet att diskuteras livligt. Andra förslag som ingår är större långsiktighet vid spektrumtilldelning. En minimitid om 25 år föreslås gälla vid nya licenser för frekvensutrymme och medlemsländer ska kunna dela ut licenser utan tidsbegränsning.

Källa