Airprobe och Widenoise

EU-projekt samlar miljödata med mobilen

Ett EU-finansierat forskningsprojekt tar hjälp av mobilanvändare för datainsamling kring miljöproblem.

Publicerad Uppdaterad

Genom EU-finansiering har forskare runt om i Europa fått ta del av anslag på motsvarande cirka 20 miljoner kronor för att ta fram mobilbaserade lösningar för att samla in och analysera data kring olika miljöproblem. Mobilapparna man tagit fram är en del av ett större forskningsprojekt, där så väl institutioner som privatdrivna forskningsinstitut samarbetar för att nå en högre miljömedvetenhet bland EU-medborgarna. 

Everyaware heter projektet och apparna som kommit från samarbetet heter Airprobe och Widenoise.

Widenoise-appen, som finns för både Iphone och Android, har fälttestats av över 10 000 användare i syfte att undersöka buller och oljud. Appen låter användare spela in och dela med sig av ljud utomhus och har testats flitigt bland annat i regioner kring Heathrow-flygplatsen i London, i olika regioner i Kina samt i Tyskland av den mätningskarta, som också är en del av tjänsten, att döma.

Också svenska användare har lämnat data till projektet, även om antalet insamlade mobilrapporter om bullernivåer härifrån än så länge är ganska få och främst koncentrerade till Stockholmsområdet.

Den andra appen från Everyaware-projektet, Airprobe, har inte lika många användare ännu eftersom den fortfarande är under utveckling. Airprobe är tänkt att användas tillsammans med en extern sensor som ansluts till mobilen antingen via bluetooth eller med en USB-kabel. Sensorn registrerar luftkvaliteten och olika föroreningar genom att känna av nivåer för olika gaser och ämnen i luften. Mätvärdena rapporteras sedan in till en databas på ett liknande sätt som med rapporteringen från Widenoise-appen.

I en första omgång har cirka 300 personer baserade i Antwerpen, Kassel Turin och London getts tillgång till sensorn. Tillsammans har de hittills levererat nästan 30 miljoner mätningar, enligt ett pressmeddelande från EU-kommissionen. Tanken är att den insamlade datan ska kunna användas dels av myndigheter för att kunna upptäcka eventuella miljöfaror och dels av användare som vill kolla luftkvaliteten där de befinner sig och kunna få hjälp att undvika platser där luften är dålig.

Källa