Många nya funktioner på gång

Google gör stor uppdatering av Messages

En rad nya funktionen ska göra Messages mer kompentent och lättanvänt - till och med tillsammans med Iphones.

Publicerad Uppdaterad

Google meddelar att man är på gång att rulla ut en stor uppdatering till sin meddelandeapp Messages, och det handlar om nya och förbättrade funktioner på en rad olika punkter.

För att underlätta strukturen i samtal kommer man nu att kunna svara på enskilda meddelanden i RCS-baserade samtal vilket kan minska eventuell förvirring i samtal när man vet vem som svarar på vad.

Uppdateringen tar dessutom upp interaktionen med Iphone, där Apple som bekant inte är intresserade av att introducera RCS-standarden. I och med den här uppdateringen blir det möjligt för Messages att reagera på SMS från en Iphone med en emoji, från att tidigare bara ha kunnat visa meddelandereaktioner men inte kunnat skicka någon tillbaka.

Infogade Youtube-länkar ska också kunna spelas upp direkt i Messages utan att deltagare behöver lämna appen och konversationen för att kunna titta på den länkade filmen.

En stor del av den kommande uppdateringen är Messages möjligheter och funktioner som kommer sig av att appen kan ”avlyssna” samtalen. Google tar till exempel upp möjligheten för automatisk transkribering av röstmeddelanden, men det är en funktion med lite speciella krav - det kommer att krävas en Google Pixel 6, Google Pixel 6a, Google Pixel 7, Samsung Galaxy S22 eller Samsung Galaxy Fold 4. Man tar inte heller upp ifall det handlar om en regionsbaserad funktion och i så fall vilka regioner eller språk som är inkluderade.

Appen kommer även att känna igen olika fraser och föreslå olika funktioner baserat på detta, ”kan vi prata?” kan visa en genväg till Meet, ska man träffas en viss tid och datum kan Messages föreslå ett kalenderinlägg och så vidare. Appen kan även föreslå att meddelanden som kan anses vara viktiga, till exempel genom att de innehåller adresser eller telefonnummer, markeras så att de blir lättare att hitta tillbaka till senare.

Uppdateringen kommer även att omfatta nytt utseende på ikoner och en del av mindre detaljer.

Uppdateringen kommer att skickas ut under de närmsta veckorna.

Källa