Efter Motorola-köpet

Lenovo om expansion i Europa

Lenovo har precis köpt Motorola och ska, om affären genomförs, lägga in ytterligare en växel i sin expansion.

Publicerad Uppdaterad

Lenovo, som idag är världens fjärde största mobiltillverkare, vill bli ännu större. Europa är en av regionerna där företaget vill expandera. För att lyckas med det ska företaget bygga på sina erfarenheter inom PC-branschen; Lenovo är ju den största PC-tillverkaren i världen. Även köpet av Motorola ingår i expansionsstrategin. Och mobiler är dessutom inget nytt för Lenovo, säger David Roman, marknadsdirektör på Lenovo, till Mobil Business när vi träffar honom i Barcelona. 

– Vi har jobbat länge inom mobiler. Vi startade i Kina där vi lanserade produkter i olika priskategorier. Där har vi exempelvis en app store (Google Play finns inte i Kina) där vi ser cirka 20 miljoner nedladdningar varje dag.

– Vi är idag den fjärde största tillverkaren, trots att vi finns i relativt få länder. Vi tror på vårt sätt att expandera. Vi har erfarenheter från PC-världen som vi kommer att dra fördel av. Vår erfarenhet av PC har exempelvis hjälpt oss att snabbt komma in på marknaden för surfplattor.

Satsningen i Europa ska till att börja med fokusera på mellanprissegmentet och börja i länder där Lenovo lättare kan få distribution för sina produkter. 

– Vi valde marknader som är öppna, det vill säga som inte använder subventioner så mycket och där man lättare kan få distribution, säger Roman.

Motorola ska påskynda
Förvärvet av Motorola är ytterligare ett steg i Lenovos expansionsplaner, ett sätt att påskynda tillväxten.

– Motorola och Lenovo kompletterar varandra: vi är starka där de är svagare och de är starka där vi är svagare. 

Köpet innebär nya kompetenser, patent, distributionskanaler och en närvaro i länder där Lenovo inte finns.

Lenovo har tidigare köpt företag, exempelvis IBM:s PC-avdelning, och lyckats att både integrera dem och få produktsegmentet att växa. Hemligheten med en lyckad integration är att ta vara på allt som det uppköpta företaget tillför, och kombinera tillgångarna, enligt David Roman.

– Vi ska inte integrera Motorola, utan tillsammans definiera vad vi kan göra och hur vi ska göra det, säger han.