Avlänka Meta-konton

Mindre delning mellan Meta-tjänster

Snart kan du välja att avlänka konton så att Metas tjänster inte pratar med varandra.

I mars träder EU:s regelverk DMA (Digital Markets Act) i kraft. Som en förberedelse inför detta meddelar Meta att användare inom EU, EES och i Schweiz inom kort kommer att kunna avlänka konton hos olika Meta-tjänster, bland annat Facebook och Instagram. Det innebär att det blir möjligt att nyttja Metas tjänster utan att dessa delar information mellan varandra, vilket kommer att påverka förutsättningarna för reklam och innehållsrekommendationer. För en del tjänster, som Marketplace och Gaming, kommer det dock att innebära vissa begränsningar när tjänsterna inte får utbyta information med det primära Facebook-kontot.