Mot ljusare tider

Mobilmarknaden på väg att återhämta sig

Efter en lång tids nedgång kan den globala mobilmarknaden vara på väg uppåt igen.

Analysföretaget har gått ut med nya siffror som pekar på att den globala mobilmarknaden håller på att bryta sin nedåtgående trend för att vända uppåt under 2024. De förutspår en minskning av antalet sålda enheter under 2023 med 5 procent, eller 1,13 miljarder enheter, jämfört med året innan. Det kan jämföras med 2022 då motsvarande siffra var 12 procent. Den bromsade nedgången drivs av en återgång till tillväxt i Mellanöstern, Afrika och Latinamerika på 9 procent, 3 procent respektive 2 procent, där marknaden inte är lika mättad.

Marknaden förväntas sedan återhämta sig helt under 2024 med leveranser som beräknas uppnår 1,17 miljarder enheter, en ökning med 4 procent. Då beräknas en av tre smartphones som levereras säljas i Asien och Stillahavsområdet på grund av stark uppgraderingsefterfrågan.

En annan bidragande orsak ska enligt Canalys vara att mobilköpare spenderar mer på nya mobiler. Det genomsnittliga försäljningspriset når 440 dollar idag jämfört med 332 dollar år 2017, vilket var ett toppår för sektorn.