E-legitimation för fler än bara svenskar

Nu kan utländska medborgare använda Freja

Nu kan även personer utan svenskt personnummer eller samordningsnummer få tillgång till en e-legitimation.

Den digitala legitimationen Freja har blivit godkänd av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Det innebär att det nu blir möjligt att ge ut en e-legitimation till personer som saknar svenskt personnummer eller samordningsnummer, så länge som personen har ett godkänt pass från EU/EES-länder samt Storbritannien.

Den typen av e-legitimation kommer dock inte att bli lika täckande som för svenska medborgare. I Sverige finns det fyra så kallade tillitsnivåer för e-legitimationer med möjligheten att få ett statligt godkännande på nivåerna två till och med fyra. Den vanliga nivån för Freja+ är nivå tre som får utfärdas till svenskt personnummer samt till personer med EU/EES-pass som har ett styrkt samordningsnummer.

Det nya godkännande får personer utan svenskt personnummer eller samordningsnummer kommer att ligga på nivå två. Det innebär i praktiken att användaren inte får tillgång till e-tjänster som kräver nivå tre eller högre. Enligt Freja öppnar det dock upp möjligheten för tjänster att anpassa sina system för att kunna inkludera utländska användare i framtiden.

I ett pressmeddelande säger Johan Henrikson, vd Freja eID Group, att ”Det här är en viktig pusselbit i vårt bygge av en internationell e-legitimation och Freja är nu helt unika i att erbjuda en godkänd e-legitimation för utländska personer och för svenskar som behöver e-legitimera sig utomlands. Vår ansökan omfattade personer från EU/EES samt Storbritannien men vår plan är att utöka Freja till att inkludera betydligt fler nationaliteter och förhoppningsvis kunna inkludera dem i godkännandet framöver.”