Regeringen vill utreda statlig e-legitimation

Statlig e-legitimation kan bli verklighet

E-legitimationer har blivit en så kritisk del av samhället att det kan skapas en statlig Version.

Publicerad Uppdaterad

Att använda e-legitimation har blivit en så viktig del i det svenska samhället att Regeringen nu vill se över möjligheterna att införa en statlig e-legitimation. I ett pressmeddelande skriver Regeringskansliet att det bland annat skulle bli ett steg i kampen att förebygga den närmast explosionsartade ökningen av bedrägerier som på olika sätt inkluderar e-legitimationer. I pressmeddelandet uppger man att bedrägerier mot enskilda genererar ca 3 miljarder kronor i brottsvinster per år och man uppskattar att det har ökat med 49 procent på ett år. Samtidigt utbetalas mellan 11 och 27 miljarder kronor från välfärdssystemen på felaktiga grunder.

Därför har nu regeringen gett Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att analysera och beräkna kostnader för att ta fram, vidareutveckla och förvalta en statlig e-legitimation.

Man har dessutom get Post- och Telestyrelsen (PTS) i uppdrag att under 2022 och 2023 främja användning av betrodda tjänster i kommuner och regioner samt stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner och regioner när det gäller betrodda tjänster.

Regeringen har även tillsatt ett flertal utredningar för hur man kan motarbeta penningtvätt och undersöka tvivelaktiga transaktioner. 

Utredningarna ska redovisa sina uppdrag senast den 31 maj 2023 respektive i augusti 2024.

Källa