Intervju med IIC:s Richard Mark Soley

Stora sociala förändringar väntar med IOT

Hindren för Internet of things, IOT, handlar mer om människor än om teknik eller standarder.

Publicerad Uppdaterad

– Säkerhetskrav och avsaknad av standarder är ursäkter när det kommer till IOT. Dessa blir hinder för att folk ser dem som sådana, säger Dr Richard Mark Soley, Executive Director för Industrial Internet Consortium, IIC, till Mobilbusiness. IOT kommer att bli av med eller utan, men IOT med säkerhet och standarder är så klart att föredra.

Bild: Mobilbusiness/Dr Richard Mark Soley, Executive Director för Industrial Internet Consortium, IIC

Vad gäller just säkerhet och IOT säger 83 procent av säkerhetspecialisterna att de är oroliga för att en oidentifierad enhet drivs i deras nätverk. Och cirka 69 procent säger att de inte har 100 procent koll på alla trådlösa enheter i deras närverk. Detta enligt rapporten ”The Internet of Evil Things: The Rapidly Emerging Threat of High-Risk Hardware” från säkerhetsföretaget Pwnie Express.

Kostnadsfördelar med standarder
Vinsten med standarder handlar främst om att få ner utvecklings- och produktionskostnaderna.
– När man har en standard kan man sänka kostnaden för alla. De facto-standarder kan komma från standardorganisationer men det är inget måste, säger han. 

När han tidigare under dagen intog scenen på IOT Sveriges vårseminarium var det ord och inga visor. Med hänvisning till Bill Gates medarbetarbrev från 1995, där Microsofts grundare skrev ”En grundläggande affärsregel är att Internet förändrar allt” svarar Soley:
– Internet har knappt förändrat något inom industrin.

Ja, vi lyssnar numera på musik, tittar på tv och läser nyheterna på webben och i mobilen, men utvecklings- och produktionsprocesserna inom industrin har knappt förändrats sedan den industriella revolutionen, menar han. Det är först nu som det industriella internet håller på att ta form och förändra produktutveckling, produktion och distribution.

Grundat av AT&T, Intel, Cisco, GE och IBM i mars 2014, för ICC samman IT-branschen, statliga verk och den akademiska världen med ambitionen om att påskynda tillväxten av just det industriella internet. Organisationen har vuxit snabbt och har idag över 160 medlemmar.

Stora sociala förändringar
Under den industriella revolutionen ersatte man mankraft med maskinkraft, under internetrevolutionen ersätts människointeraktioner med internetinteraktioner. Det industriella internet är nästa revolution, säger Soley. Och den kommer att innebära stora förändringar för människor och organisationer.
– Ett bra exempel på en industri som IOT kommer att förändra är bilindustrin, med bland annat förarlösa bilar. Det kommer att driva på sociala förändringar. Vad blir taxichaufförens roll då? Att hitta ett jobb, säger Soley.

Vissa branscher kommer att drabbas hårdare än andra och vissa företag kommer att försvinna, säger han till Mobilbusiness.

Ett exempel han ger är ett känt hissföretag vars underhållstjänster konkurreras ut av ett mindre sensorföretag, som anlitas av allt fler för att sköta underhåll. Men liksom under den industriella och internetrevolutionen kommer nettoresultatet av den industriella internetrevolutionen vara positivt, menar Soley.
– Det kommer att skapas fler jobb än det försvinner jobb, säger han.

För företag som anammar IOT kommer det finnas många fördelar, säger han. Nyckeln här är att få medarbetare och organisationer att samarbeta.
– Samarbete är kritiskt när det kommer till IOT, på B2B- eller konsumentsidan. Vissa företag kommer att halka efter om de inte lyckas hitta sätt att samarbeta. Nycklarna till samarbete handlar om att identifiera innovatörerna, de naturliga ledarna, para ihop rätt folk, och förklara för grupper av medarbetare att man uppnår mer tillsammans än på egen hand.

Lyckas företag med detta finns det mycket att hämta från det industriella internet, enligt Soley.
– Först genererar man omsättning genom att skapa nya marknader och förändrar hur världen fungerar. Sedan höjs den operationella effektiviteten vilket sänker kostnaderna. Sist men inte minst ökar kundnöjdheten, för om produkterna alltid fungerar får man sannolikt en nöjdare kund på köpet.

Enligt Gartner kommer IOT-produkter och -tjänster generera en ökad omsättning på  300 miljarder dollar år 2020.