Mobilen och miljön

Kartläggning: Hur stor klimateffekt har mobiltelefonen?

Vad har mobiltelefonen för påverkan på miljön, och vad kan jag göra åt det? Här tar vi en titt på mobilens effekt på klimatet.

Publicerad Uppdaterad

Ska man granska mobiltelefonen ur miljöperspektiv kan man se att det är en konsumentprodukt som påverkar miljön på en rad områden, från potentiellt skadlig gruvdrift och användning av ändliga resurser till giftigt avfall. I den här artikeln kommer vi dock att fokusera på mobiltelefonens klimatavtryck. Som sådan är mobilen en relativt tungt belastande produkt, som vi omsätter i hög takt.

– En smartphone kan ha en teknisk livslängd på 4–7 år, men i OECD-länderna uppgraderar genomsnittsanvändaren efter 1,5 till 2 år, huvudsakligen på grund av abonnemangserbjudanden och teknikutvecklingen, säger Jurate Miliute-Plepiene, doktor på Svenska Miljöinstitutet IVL.

Jordens temperatur påverkas av ett antal växthusgaser där koldioxid är den viktigaste. Koldioxid frigörs vid förbränning av kol, olja och naturgas som vi har tagit upp ur marken, och på naturlig väg återvänder den dit mycket långsamt. Sedan förindustriell tid har halten av koldioxid i atmosfären ökat från 270 till över 400 miljondelar, vilket tros ha höjt jordens medeltemperatur med mer än en grad. Den temperaturhöjningen gör i sin tur att havsnivån med fördröjning stiger när glaciärisarna smälter och vattnet värmeutvidgas. Det behövs inte många meters havsnivåhöjning för att en stor del av världens städer och jordbruksmark ska hamna under vatten, inklusive Sveriges tre största städer. Därför har de flesta av världens länder i Parisavtalet kommit överens om att försöka begränsa den globala uppvärmningen på grund av utsläpp av växthusgaser till två grader. För att detta ska vara möjligt måste vi i princip sluta helt med att släppa ut koldioxid i atmosfären, och det snart.

Ska man granska mobiltelefonen ur miljöperspektiv kan man se att det är en konsumentprodukt som påverkar miljön på en rad områden, från potentiellt skadlig gruvdrift och användning av ändliga resurser till giftigt avfall. I den här artikeln kommer vi dock att fokusera på mobiltelefonens klimatavtryck. Som sådan är mobilen en relativt tungt belastande produkt, som vi omsätter i hög takt.

– En smartphone kan ha en teknisk livslängd på 4–7 år, men i OECD-länderna uppgraderar genomsnittsanvändaren efter 1,5 till 2 år, huvudsakligen på grund av abonnemangserbjudanden och teknikutvecklingen, säger Jurate Miliute-Plepiene, doktor på Svenska Miljöinstitutet IVL.

Jordens temperatur påverkas av ett antal växthusgaser där koldioxid är den viktigaste. Koldioxid frigörs vid förbränning av kol, olja och naturgas som vi har tagit upp ur marken, och på naturlig väg återvänder den dit mycket långsamt. Sedan förindustriell tid har halten av koldioxid i atmosfären ökat från 270 till över 400 miljondelar, vilket tros ha höjt jordens medeltemperatur med mer än en grad. Den temperaturhöjningen gör i sin tur att havsnivån med fördröjning stiger när glaciärisarna smälter och vattnet värmeutvidgas. Det behövs inte många meters havsnivåhöjning för att en stor del av världens städer och jordbruksmark ska hamna under vatten, inklusive Sveriges tre största städer. Därför har de flesta av världens länder i Parisavtalet kommit överens om att försöka begränsa den globala uppvärmningen på grund av utsläpp av växthusgaser till två grader. För att detta ska vara möjligt måste vi i princip sluta helt med att släppa ut koldioxid i atmosfären, och det snart.

Det här betyder inte att man inte kan eller bör göra prioriteringar, och om man som privatperson vill göra skillnad gör man bäst i att göra sina insatser just där de gör störst skillnad.

Mobilens koldioxidavtryck

Med detta sagt, var hamnar mobiltelefonen i denna bild?

Mobiltelefoner tillverkas huvudsakligen av aluminium, plast och kisel (i glasets fall i form av kiseldioxid), men också en rad andra mer eller mindre sällsynta metaller. De flesta av råvarorna bryts i gruvor av bränsleslukande maskiner, och materialen kräver höga temperaturer och därmed stor energiåtgång när de ska bearbetas. Produktionen sker i länder där elen i stor utsträckning kommer från kolkraft, och telefonen ska sedan transporteras till Sverige vilket oftast sker med fossila bränslen.

Väl i din hand gör telefonen av med energi när du använder den, men även mobilnätet och de tjänster du använder kräver energi. Slutligen, när mobilen är för trött för att skänkas vidare till yngre släktingar, ska den förhoppningsvis återvinnas, vilket i sig kan kräva energi. Detta helhetsgrepp brukar man kalla en livscykelanalys.

Hur mycket energi, och framför allt, hur mycket koldioxidutsläpp, rör det sig om?

Det dräller inte precis av siffror kring detta, och de som försökt sig på att ta fram dem nyligen, till exempel den vetenskapliga artikeln Assessing ICT global emissions footprint: Trends to 2040 &

Recommendations som publicerades i januari 2018 i Journal of Cleaner Production, eller Svenska miljöinstitutet IVL:s rapport “Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner” använder sig i sin tur av äldre källor, vilket ökar osäkerheten. Mobiler är större idag än för tio år sedan och gör av med mer råvaror och energi vid användning. Dessutom använder vi dem på ett annat sätt nu än då. IVL:s rapport utgår till exempel från Masteruppsatsen “Global Warming Potential of a Smartphone” från KTH som gjorts i samarbete med Sony för att få fram en livscykelanalys för den 8 år gamla mobilmodellen Xperia T.

Ytterligare ett exempel är boken How Bad are Bananas. Där nämns påståendet att en timmes mobilanvändning om dagen skulle generera 1,25 ton koldioxidutsläpp om året. Denna siffra kommer från den tid när mobilanvändande betydde “tala i telefon”, vilket är särskilt energikrävande, och snittanvändandet var två minuter om dagen, och baseras dessutom på Nokia N7600, en första generationens 3G-telefon från 2003. En ökänd energislukare.

Tillverkarna själva gör livscykelanalyser internt, och berättar ibland vad de kommit fram till. Mest öppna är Apple som gärna miljöprofilerar sig och nu årligen redovisar koldioxidavtrycket för en utvald av sina nya modeller, för att ge ett exempel. Apple uppskattar således att varje Iphone 11 står för 72 kg koldioxidutsläpp under sin livstid, en ökning med 6 procent jämfört med Iphone XR. Huawei bedömde att deras P9 Plus från 2016 stod för 61,1 kg koldioxidutsläpp under sin livstid, och Fairphone gjorde bedömningen att deras Fairphone 2 från 2015 orsakade koldioxidutsläpp på 43,9 kg under sin livstid. I analysen av Xperia T från KTH kom man fram till 45 kg koldioxid per telefon, vilket ligger i samma härad som tillverkarnas siffror, och vi utgår därför från att de är tillförlitliga och inte glädjekalkyler.

Att Apples siffror är de högsta beror nog mer på att de är färskare än att Apple är en särskild miljöbov. Apples egna siffror över tid visar på ett ökande koldioxidavtryck för varje ny produktgeneration. På ett plan är det en naturlig konsekvens av att mobiltelefonerna får större skärmar och större batterier, men det är inte helt lätt att förklara varför Iphone 11 orsakar mer utsläpp än Iphone XR, som är identisk till mått och vikt.

Tillverkningen påverkar mest

Något som samtliga dessa källor konstaterar, och därtill Samsung som bara redovisar procentsiffror och inte absoluta tal, är att tillverkningen av telefonen står för den allra största delen av utsläppen. För Iphone 11 sker 79 procent under produktionen, 3 procent vid transporten av telefonen, 17 procent vid mobilens användning, och mindre än en procent när mobilen återvinns. Huawei kommer fram till att 81 procent av koldioxiden släpps ut vid tillverkningen.

Här har vi en praktisk slutsats med en gång: Eftersom den allra största delen av koldioxidutsläppen för en mobiltelefon sker vid produktionen finns det en enkel tumregel om du vill minska klimatavtrycket av ditt mobilanvändande:

Vänta med att köpa en ny mobiltelefon tills du verkligen behöver det. 

– I första hand, vänta med att köpa en ny mobil. I andra hand, om du verkligen behöver en ny mobil, behåll inte din gamla hemma utan ge bort den till återanvändning. Tyvärr har många för vana att behålla en gammal mobil i byrålådan tills den blivit hopplöst omodern, då den slängs. Det gör ingen direkt skada på miljön, men det är en missad chans till återanvändning. I tredje hand, se till att lämna in telefonen för ordentlig återvinning i stället för att slänga den i soporna, kommenterar Jurate Miliute-Plepiene.

Det framgår inte hur många år Apple räknar med att man har sin Iphone 11, men om vi för räkneexemplet utgår från att man har räknat med tre års livstid och du som användare i stället väljer att ha telefonen i fyra år går dina koldioxidutsläpp för mobilen från 24 kg per år till 19 kg, vilket är en minskning med mer än vad ett helt års användande av mobilen genererar. Det är alltså en betydligt mer effektiv energibesparing att köpa ny mobil mer sällan än att försöka använda mobilen mindre så att den inte behöver laddas lika ofta.

– Den främsta miljöpåverkan kommer från produktionen av elektronikkomponenter till enheterna, eftersom dessa kräver ultrarena material som i sin tur är väldigt energikrävande att framställa, säger Jurate Miliute-Plepiene.

Här kan det vara på plats att sätta dessa siffror i perspektiv, och det är bland annat det IVL gör i sin rapport. Som jämförelsemått använder man här bilkörning, och man utgår från den genomsnittliga bensinkonsumtionen för svenska bensinbilar för att räkna om olika typer av konsumtion till körda bilkilometrar. Enligt Naturvårdsverkets siffror släpper en genomsnittlig svensk personbil ut 0,125 kg koldioxid per kilometer. En Iphone 11 släpper alltså ut koldioxid motsvarande 576 km bilkörning. Det är ungefär en enkel resa på E4 mellan Stockholm och Helsingborg, eller exakt åtta dagars bilpendling mellan Södertälje och Stockholm. Jämför vi i sin tur med den internationella flygorganisationen ICAO:s beräkningar av koldioxidutsläpp från flyget motsvarar en enkel resa mellan Stockholm och London två Iphone 11 i utsläpp.

Många bäckar små, men man får ändå konstatera att den som vill reducera sina koldioxidutsläpp gör större skillnad genom att se över sina resvanor än sina mobilinköp.

Bäst mobil som håller längst

Finns det mobiler som är mer klimatvänliga än andra? Kanske, men i så fall är det ont om siffror på det. Apple använder mycket återanvända material i sina telefoner vilket i teorin borde ge mindre utsläpp vid gruvbrytning, men det märks inte i deras klimatkalkyler. Och det är som sagt bara en handfull mobilmodeller under drygt tio år som vi har siffror för över huvud taget.

Ett bättre resonemang är kanske att en klimatsmart telefon är en telefon som du kan använda länge innan du behöver byta ut den. Det resonemanget använder Fairphone när de argumenterar för att deras telefoner kan spara 30 procent i koldioxidutsläpp för att du använder den längre.

Å andra sidan har Fairphone 3 inte ens vid lansering den senaste hårdvaran, vilket ökar risken att den känns gammal i förtid. Om något är detta ett argument för en dyrare toppmodell. Apple får nog sägas ha fördel här eftersom de skickar ut systemuppdateringar till betydligt äldre telefoner än vad Androidtillverkarna gör. Många blev till exempel upprörda för att de 2018 behövde byta sin Androidtelefon när Bank-ID började ställa krav på att telefonen måste ha Android 5.0 eller senare. En del telefoner med det systemet var inte mer än 3–4 år gamla. För Apple var motsvarande krav Ios 9 eller senare, vilket innebar alla mobiler som släppts de senaste sju åren.

Om vi jämför mobilen med annan typ av konsumtion, vilket är vad IVL gör i sin rapport, är elektronik den mest klimatbelastande typen av konsumtion per kilo, och mobiltelefoner mest belastande bland elektronik. Å andra sidan går det många mobiler och många år innan du har kommit upp i ett kilo mobiltelefoner. Som jämförelse har textilier näst högst miljöbelastning efter elektronikprodukter i IVL:s studie. Produktionen av ett kilo textil, vilket ungefär motsvarar ett ombyte, genererar koldioxidutsläpp motsvarande ca 200 km bilkörning. Att köpa färre nya kläder, använda de du har tills de är utslitna och lämna in dem till materialåtervinning gör därför betydligt större klimatnytta än att vänta ett år till med ny mobiltelefon.

Användarmönstret gör liten skillnad

Om vi går tillbaka till många bäckar små-resonemanget, och vad man själv kan göra för att minska koldioxidutsläppen från sitt mobilanvändande, finns det två områden värda att diskutera. Dels värdet av att renovera sin mobil, dels hur användandet av mobilen påverkar utsläpp av koldioxid.

När vi tittar på användningsfasen handlar det förstås nästan uteslutande om hur mycket energi du gör av med.

– Hur mycket miljöpåverkan det får kan variera kraftigt med vilka energikällor som används för att generera elektriciteten och med användarmönster, hur ofta du använder mobilen och hur mycket data du använder, säger Jurate Miliute-Plepiene. 

Apple uppskattar att Iphone 11 släpper ut 12,2 kilo koldioxid under den tid som mobilen kommer att användas. Hur stor del av detta som kommer från att ladda mobilen, och hur stor del som kommer från att driva nät och tjänster vid användning är lätt att kontrollräkna. Om vi tänker oss att vi tömmer ett typiskt mobilbatteri på 3000 mAh en gång dagligen gör vi av med ganska precis en kilowattimme på ett år. Globalt sett släpptes det enligt International Energy Agency år 2018 ut 0,475 kg koldioxid per producerad kilowattimme el. De totala utsläppen från telefonens egen elkonsumtion blir då 1,425 kg koldioxid. Till det kommer alltså nästan tio gånger så mycket energi från mobilnät och serverfarmar för tjänster enligt Apples uppskattning.

På senare tid har belysningen också riktats på hur mycket energi de stora IT-jättarnas serverfarmar förbrukar. Enligt en uppskattning står datacenter och digital infrastruktur för två procent av världens koldioxidutsläpp.

2016 släppte Facebook ut 718 000 ton koldioxid med sin verksamhet. Å andra sidan har Facebook två miljarder användare, vilket innebär 0,29 kg per person och år. Facebook har lovat att arbeta för att ersätta detta med förnyelsebara energikällor. Apple hävdar att deras tjänster, Siri, Icloud och Imessage, redan nu drivs av 100 procent förnyelsebara energikällor.

Det är stor skillnad på internationella och svenska siffror för koldioxidutsläpp vid elproduktion. I oktober 2019 stod enligt Svenska Kraftnät vattenkraft för 42 procent av Sveriges elproduktion, kärnkraft för 41 procent och vindkraft för 12 procent, tillsammans 95 procent. Den dag detta skrivs beräknas koldioxidutsläppen för en svensk kilowattimme el ligga på 43 gram, det vill säga mindre än en tiondel av världssnittet. När du i Sverige har laddat din mobil en gång om dagen i tre år har du släppt ut ungefär lika mycket koldioxid som en kilometers bilkörning.

Hur stor del av elförbrukningen när du till exempel tittar på Netflix som sker i Sverige och hur stor del som sker i länder med smutsigare el är svårt att uppskatta. Många skulle vilja veta det och kunna göra ett aktivt val. En undersökning som Sifo lät göra på uppdrag av datacenterleverantören Digiplex visade att sju av tio svenskar skulle vilja se något slags klimatmärkning för digitala tjänster.

Undersökningen visade också att bara 23 procent av svenskarna är beredda att använda internet och digitala tjänster mindre, även om det skulle minska den negativa klimatpåverkan.

Telekombranschen framhåller gärna att de också kan vara en positiv kraft på väg mot ett mer hållbart samhälle. Ericsson hävdar att telekombranschen har potentialen att minska koldioxidutsläppen med upp till 15 procent till 2030, genom att till exempel ersätta resor till möten med videokonferenser. 5G-utbyggnaden tros också minska koldioxidutsläppen från mobilnäten, i och med att de kräver mindre energi för att föra över samma mängd data jämfört med 4G.

Eftersom mobiler är byggda för att vara så energisnåla det bara går, vi användare efterfrågar ju trots allt längre batteritid mer än något annat, gör du i princip alltid av med betydligt mindre energi om du gör det på mobilen än om du gör det på en dator eller teve, oavsett om det är att surfa, chatta eller se på film. Man kan även argumentera för att du drar mindre energi om du chattar med en kompis på mobilen än om ni hade åkt in till stan och träffats på ett kafé för att prata.

– Det är inget vi studerat, men intuitivt är det mycket bättre att läsa en bok eller ta en promenad i en park i stället. Det är mycket sämre att ta ett bastubad eller ta bilen för att köpa något, kommenterar Jurate Miliute-Plepiene.

 Slutsatsen är ändå att du inte påverkar dina utsläpp särskilt mycket genom att använda mobilen mindre, och om du dessutom använder den tiden till att göra något annat är chansen inte obefintlig att du snarare ökar dina utsläpp.

Renovering kan funka

Om det bästa sättet att dra ner på utsläppen är att köpa ny mobil mer sällan, hur är det med att renovera mobilen? 

För detta går siffrorna från sporadiska till obefintliga. En renovering består normalt av att man byter ut batteriet och skärmen, två komponenter som är mycket energikrävande att framställa, men det är även elektronikkretsar och aluminiumramar. 

– Det största klimatavtrycket kommer från produktionen av skärmen, batterierna och kretskortet. Att byta kretskortet är oftast inte realistiskt, säger Jurate Miliute-Plepiene.

Troligen genererar ett byte av skärm och batteri en inte försumbar del av de totala koldioxidutsläppen av en ny telefon, så för att det ska löna sig ur klimatsynpunkt så bör renoveringen leda till att du förlänger livslängden för din mobil med minst ett år, och helst längre. Funderar du på att köpa en ny telefon ändå inom den tidsperioden är det troligen bättre att stå ut med den trasiga skärmen och det trötta batteriet tills det är dags att byta.