https://www.mobil.se/nyheter/android-mot-iphone-s-ser-det-ut-i-sverige
562323
Nyheter
Siffror från Internetstiftelsen i Sverige

Android mot Iphone: Så ser det ut i Sverige

Sverige är ett Iphoneland heter det ofta, men hur står det till egentligen? Internetstiftelsen i Sverige har siffrorna.

Globalt sett är 87,5 procent av alla smartphones Androidmobiler medan Iphone står för 12,1 procent. Att det ser ut annorlunda i Sverige behöver man bara ta valfritt kommunalt färdmedel för att få bekräftat. Sverige är ett Iphoneland. En orsak är att vi svenskar företrädesvis köper mobilen på avbetalning från operatören, vilket döljer totalkostnaden och gör oss mindre priskänsliga. I till exempel Danmark där mobilerna säljs kontant väljer kunderna i betydligt högre grad billigare mobiler än i Sverige.

Men hur stor är Iphones dominans egentligen? Inte alls särskilt stor visar Internetstiftelsen I Sveriges (IIS) siffror i rapporten Svenskarna och Internet 2016, som baserar sig på 3000 intervjuer av slumpvis utvalda svenskar.

Enligt siffrorna är det 41 procent av svenskarna över 12 år som har en Iphone, medan 37 procent har en Androidmobil. Hela 16 procent använder fortfarande en mobil som inte är en smartphone.

Det är framför allt i åldersgruppen 12-15 år som Iphone dominerar, där har 63 procent en Iphone medan 37 procent har Android. I övriga åldersgrupper är skillnaderna små, liksom skillnaderna i hur man använder mobilen fördelat på vilket operativsystem man använder. Att Iphoneanvändare använder mer videosamtal medan Androidanvändarna fildelar mer beror nog på respektive tjänsts tillgänglighet på plattformarna.

Den som vill fördjupa sig i siffrorna i rapporten, som handlar om långt mer än mobilens operativsystem, hittar rapporten här.

Källa