Plocka fram 2FA-dosan

Google inför högre säkerhet i Gmail

2FA och fler autentiseringar ska öka säkerheten i e-posttjänsten.

Google meddelar att man börjar höja säkerhetsnivån i Gmail genom att kräva 2FA, eller tvåfaktorsautentisering, för att genomföra vissa ändringar. Det inkluderar när användaren skapar ett nytt filter, redigera ett befintligt filter eller importera filter, lägger till en ny vidarebefordringsadress, och aktiverar IMAP-åtkomststatus.

När användaren utför dessa åtgärder kommer Google att utvärdera sessionen som försöker utföra åtgärden, och om den anses vara riskabel kommer det att krävas att åtgärden bekräftas via 2FA. Om en verifiering misslyckas eller inte slutförs får användaren ett meddelande om "Kritisk säkerhetsvarning" på sina betrodda enheter.

Det här är i princip identiska säkerhetsåtgärder som de som aktiverades för Google Workspace-konton förra året, men nu ska de alltså även implementeras på vanliga Gmail-konton.