Kampen går vidare

Google trappar upp kampen mot annonsblockerare

Bataljen mellan Youtube och annonsblockare kommer ta en ny vändning under 2024.

Under året har Youtube stegvis trappat upp sin kamp mot annonsblockerare för att få användare att börja prenumerera. I kölvattnet av Youtubes förändringar har utvecklarna av de tillägg som blockerar annonser kämpat för att hänga med och kringgå de senaste förändringarna.

Under 2024 kan dock dessa utvecklare tvingas överge Googles webbläsare Chrome för utvecklingen av sina annonsblockerare. Enligt publikationen Techspot kommer Google, som ju både utvecklar webbläsaren Chrome och äger Youtube, att genomföra förändringar som på bred front kan sätta stopp för effektiva annonsblockerare.

Den plattform som idag används för utvecklingen av tillägg heter Manifest V2, men i juni 2024 ska det bli obligatoriskt att använda den uppdaterade plattformen Manifest V3. En effekt av förändringen blir att framtida uppdateringar av tillägg måste genomgå en fullständig granskningsprocess innan de godkänns och kan skickas till användarna.

Säkerhetsmässigt minskar det risken för att sprida malware via uppdateringar av befintliga tillägg, men i det här fallet innebär det också att det tar längre tid från det att en uppdatering skickas från utvecklaren till dess att den publiceras. Annonsblockerare förlitar sig på snabba uppdateringar för att motverka uppdateringarna av YouTubes system för att leverera annonser. Den nya granskningsprocessen kan med andra ord innebära att när en uppdatering publiceras till en annonsblockerare, kan Youtube redan ha gått vidare med en ny förändring som uppdateringen verkningslös då Youtube uppdateras snabbare än tilläggen.

Användare som vill fortsätta att använda annonsblockerare kan därmed behöva byta webbläsare, och Mozilla har sagt att de inte kommer att kräva Manifest V3.