Teknikskifte

Myndigheternas krav: Stäng ner 2G och 3G på ett snyggt sätt

Post & Telestyrelsen och Konsumentverket har gjort en gemensam skrivelse för hur de tycker att operatörerna och tillverkare av utrustning ska hantera nedläggningen av 2G- och 3G-näten.

Publicerad Uppdaterad

Mobiloperatörerna är i full färd med att avveckla de gamla GSM- och 3g-näten till förmån för de modernare 4g- och 5g-standarderna. Det kommer att ge bättre kapacitet för alla och billigare nätdrift, men fortfarande finns det förvånansvärt många produkter, som uppkopplade larm och bilar, som bara stödjer 2G eller 3G, och en del av dem säljs fortfarande. Telia gick nyligen ut med att man därför skjuter upp nedstängningen av 2G-nätet från 2025 till 2027, för att ge fler användare tid att fasa ut gammal teknik.

Nu går de två myndigheterna Post & Telestyrelsen och Konsumentverket ut med en skrivelse där de ger sina synpunkter på hur nedstängningen av 2g och 3g bör skötas.

Enligt myndigheterna är det viktigt att både operatörerna och leverantörer av utrustning är tydliga med sin information om vad nedstängningen innebär för användarna. Det är särskilt viktigt att den informationen kommer ut i god tid innan nedstängningen. Nedstängningen ska ske kontrollerat och utan att mobiltäckningen försämras för användarna.

PTS och Konsumentverket påpekar också att om en återförsäljare lämnat bristfällig information om en produkt som endast stöder de gamla näten innebär det att varan är felaktig enligt konsumentköplagen och att konsumenter har rätt att exempelvis häva köpet. Konsumenten kan alltså ha rätt att lämna tillbaka varan och få pengarna tillbaka om denne inte fått tydlig information om att varan kommer att sluta att fungera när näten släcks.