Unga flickor värst drabbade

Samband mellan sociala medier och psykisk ohälsa

En ny undersökning visar att även flickor i åldrarna 9-12 år far illa av sociala medier.

Publicerad Uppdaterad

Ny undersökning som har gjorts av Statens medieråd visar på ett tydligt samband mellan psykiska besvär och användning av sociala medier. Enligt rapporten drabbar det främst flickor, och de starkaste sambanden finns bland 9–12-åriga flickor som använder internet, mobilen och sociala medier. Undersökningen visar att barn inom den åldersgruppen som har ett nedsatt psykiskt välbefinnande tillbringar allt mer av sin tid med mobilen och på internet än andra barn i samma ålder. Rapporten påpekar dock att det inte är klart vad som är orsak respektive verkan, utan visar att det är komplexa problem som behöver studeras närmare. Däremot konstaterar man att medieanvändning måste tas på allvar, tillsammans med andra betydelsefulla faktorer för barns och ungas psykiska hälsa.

Det är däremot långt ifrån bara unga flickor som drabbas. Rapporten som heter ”Unga, medier & psykisk ohälsa: Uppföljning 2020, under Covid-19-pandemin” konstaterade samband mellan mer omfattande användning av sociala medier, mobilen samt internet generellt, samt fler psykiska besvär bland svenska tonåringar.

Källa