Tips till AI-utvecklare

Krönika: Så kan AI blir mer hjälpsam och mindre irriterande

Artificiell intelligens kunde hjälpa oss att göra jobbet bättre i stället för att försöka göra det själv sämre.

AI är här igen, det går liksom i vågor och är lika nytt varje gång. Om detta har det sagts mycket, men visst är det mycket som är nytt den här gången, med generativ AI som skriver texter åt dig och bildbehandling som automatiskt gör bilden bättre. Det finns en oro för att AI tar över alla de kreativa uppgifterna som att måla och skriva romaner, och lämnar disken och städningen till oss människor.

Det är av förklarliga skäl svårt med gränssnittet för en AI som diskar och sorterar in den torra disken i skåpen efteråt, men jag kan se en kärna i kritiken som jag tycker är intressant. Det finns ett väldigt stort fokus på att presentera färdiga lösningar för användaren, oavsett om det är bilder, översättning eller textförfattande.

Härom veckan presenterade jag appen Merlin för en begynnande fågelskådare. Merlin spelar in omgivningens ljud via mobilens mikrofon och rapporterar kontinuerligt vilka fågelarter den hör, även flera samtidigt, med förvånansvärd träffsäkerhet. Här finns även en bildigenkänningsfuktion som min bekanta gick igång på. Själv har jag varit skeptisk till bildigenkänning av fåglar, jag har sett exempel där Google Lens fått en bild av en solklar röd glada i silhuett mot himlen och föreslagit att det antingen var en pilgrimsfalk eller en blåval. Men jag får säga att jag blev imponerad av resultatet från Merlin-appen.

AI är här igen, det går liksom i vågor och är lika nytt varje gång. Om detta har det sagts mycket, men visst är det mycket som är nytt den här gången, med generativ AI som skriver texter åt dig och bildbehandling som automatiskt gör bilden bättre. Det finns en oro för att AI tar över alla de kreativa uppgifterna som att måla och skriva romaner, och lämnar disken och städningen till oss människor.

Det är av förklarliga skäl svårt med gränssnittet för en AI som diskar och sorterar in den torra disken i skåpen efteråt, men jag kan se en kärna i kritiken som jag tycker är intressant. Det finns ett väldigt stort fokus på att presentera färdiga lösningar för användaren, oavsett om det är bilder, översättning eller textförfattande.

Härom veckan presenterade jag appen Merlin för en begynnande fågelskådare. Merlin spelar in omgivningens ljud via mobilens mikrofon och rapporterar kontinuerligt vilka fågelarter den hör, även flera samtidigt, med förvånansvärd träffsäkerhet. Här finns även en bildigenkänningsfuktion som min bekanta gick igång på. Själv har jag varit skeptisk till bildigenkänning av fåglar, jag har sett exempel där Google Lens fått en bild av en solklar röd glada i silhuett mot himlen och föreslagit att det antingen var en pilgrimsfalk eller en blåval. Men jag får säga att jag blev imponerad av resultatet från Merlin-appen.

Min bekanta hade även ett förslag på förbättring av appen. När den till exempel identifierar ett fågelläte skulle man vilja få en städad ljudfil där man bara hör det som den identifierar som den fågeln. För vad Merlin inte gör är hjälper dig att bli bättre på att själv känna igen fåglar, det enda du får är facit utan förklaring.

Det är det jag saknar med dagens AI. Funktioner som hjälper mig istället för att ersätta mig. Jag behöver ingen AI för att skriva en artikel, men jag har nytta av generativ AI som kan svara på komplicerade frågor som är svårgooglade. Problemet är att jag sedan får googla i alla fall för att kontrollera att den inte bara hittat på svaret, vilket i mina sökningar händer i hälften av fallen. Om AI:n i stället hade presenterat mig med hopklippta stycken av källor som gav mig den information jag behövde hade det inte sett lika tjusigt ut, men det hade varit betydligt mer användbart för mig. Framför allt hade AI:n hjälpt mig göra jobbet i stället för att försöka göra hela jobbet åt mig.

En artificiell intelligens som förklarar istället för att bara svara skulle kunna vara till verklig hjälp i skolans arbete istället för att bli ett sätt att fuska, ett sätt att få konstnärer att utvecklas istället för att bli beställare av färdiga bilder. Till de med skrivkramp kunde förslag på formuleringar levereras i stället för färdiga texter. Något som upplevs som hjälpsamt snarare än bara en bekvämlighet och eventuellt ett hot.

Jag förstår att det inte bara är att skruva på några rattar för att ställa om dagens generativa modeller att göra detta. Förmodligen kräver det ett helt eget tänk och utvecklingsspår för att skapa AI som stöttar arbetet i stället för att göra hela arbetet själv och dåligt. Det bästa tillfället att sätta igång med det arbetet är förmodligen nu.