Tar fram rekommendationer

Svenska myndigheter: Sociala medier farliga för individen och hela samhället

En rapport från Folkhälsomyndigheten och Mediemyndigheten förordar vikten av ett balanserat användande av sociala medier och säger att ansvaret för det inte kan ligga på individen.

Publicerad Uppdaterad

Den gemensamma rapporten från Mediemyndigheten och Folkhälsomyndigheten tar upp både för- och nackdelar med att använda sociala medier. Forskningen visar ett samband mellan mycket skärmanvändning och sämre sömn, depression och ett missnöje med den egna kroppen. 

Myndigheterna ser behov av insatser för att förebygga negativ inverkan och det tror myndigheterna får en effekt på befolkningsnivå. Att ansvaret för en balanserad användning inte ska ligga på individen innebär att Folkhälsomyndigheten och Mediemyndigheten förordar en utökad diskussion om problemen och att arbeta för en balans mellan digital medieanvändning, sömn, fysisk aktivitet och andra hälsosamma aktiviteter. Detta då utan att begränsa barns rätt till information och möjlighet att uttrycka sig.

Designade för ökad användning

Folkhälsomyndigheten ser ett särskilt problem i att sociala medier idag är designade för att stimulera ökad användning. I undersökningen så berättar barn själva att det finns positiva effekter av att använda sociala medier, som att lära sig nya saker och att hålla kontakt med vänner, men även att det finns negativa effekter. 

Rapporten överlämnas till regeringen idag och sammanställer aktuell forskning på området. Den baseras på nationella enkätstudier, dialog i samtalsgrupper med barn, unga, föräldrar, människor som arbetar med unga och representanter för civilsamhälle och myndigheter. 

Rapporten ska nu resultera i rekommendationer för användande av digitala medier för barn mellan 0 och 18 år, rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ska ta fram. Rekommendationerna ska presenteras i september och en ytterligare vägledning i december i år.