Amazon slutar betala externa utvecklare

Sämre förutsättningar för Amazon Alexa

Amazons digitala assistent riskerar att bli mindre attraktiv för utvecklare.

Den digitala assistenten Alexa från Amazon kan gå mot kärvare tider. Sedan 2017 har Amazon betalat ersättning till externa utvecklare som har utvecklat fristående extrafunktioner, skills, till assistenten. Ersättningen bestod bland annat i krediter på Amazons molntjänst AWS samt kontantersättning beroende på popularitet.

Efter att man trappade ner ersättningen 2020 rapporterar nu Bloomberg att man kommer upphöra med ersättningen den 30 juni i år. Den främsta anledningen ska vara att det inte genererade tillräckligt mycket intäkter till Amazon för att rättfärdiga att ha kvar ersättningen.

Utvecklare kan dock fortfarande tjäna pengar på skills, men nu enbart om användare betalar för skills som de hämtar.

Hur beslutet kommer att påverka utvecklingen och tillgången på skills återstår att se.