Ny etta bland vikbara

Samsung inte längre störst på vikbara mobiler

Samsung har varit orubbliga som den största tillverkare av vikbara mobiler, men första kvartalet 2024 fick de flytta på sig.

Ända sedan Samsung lanserade sin första vikbara Galaxy Fold 2019 och Galaxy Flip 2020, har företaget varit världsledande när det handlar om marknadsandelar för vikbara mobiler. Den dominansen är nu bruten, i varje fall tillfälligt. Ny statistik från Counterpoint Research visar att första kvartalet 2024 ser Huawei som den med flest störst andel av marknaden. Det har man lyckats med tack vare en remarkabel ökning jämfört med första kvartalet 2023. Då hade Huawei 14 procent av marknaden och Samsung 58 procent. Sedan dess har Samsung gått ner 42 procent och Huawei gått upp 257 procent. Det innebär att Huawei nu har en marknadsandel på 35 procent medan Samsung har 23 procent. 

När det gäller hur stor ökning som har gjorts mellan första kvartalet 2024 jämfört med samma kvartal 2023 får dock även Huawei se sig frånsprungna med god marginal. Den nya trean med 12 procents marknadsandel är Honor som har ökat med 460 procent, och den nya fyran med 11 procent är Motorola som har ökat med 1473 procent.