Hårdare tider för handelsplattformen Temu

Temu blir grindvakt i EU och tvingas följa strängare regler

Då Temu har blivit så stor att den klassas som grindvakt av EU kommer handelsplattformen nu att omfattas av hårdare regler.

Publicerad Uppdaterad

Den populära handelsplattformen Temu har vuxit så mycket inom EU att den nu har passerat gränsen för 45 miljoner månatliga användare inom EU, vilket betyder att tjänsten nu klassificeras som en mycket stor onlineplattform (VLOP - very large online platform). Det innebär i sin tur att Temu tvingar följa mer strikta regler för förfalskade varor, olagliga produkter och intrång i immateriella rättigheter. Man måste även skapa fler konsumentskyddsåtgärder och publicera transparensrapporter om innehållsmoderering var sjätte månad. Inom fyra månader måste man även genomföra en systemriskbedömning, och fortsätta att göra sådana årligen.

Temu har i ett uttalande till Mobil sagt att de helt kommer att följa de regler som ingår i de nya kraven från EU.

För en tid sedan fick Temu omfattande kritik från 18 europeiska konsumentorganisationer angående påstådda brister i konsumentkontakter, manipulation av produktrekommendationer, att man påstås vända sig till minderåriga, samt ignorera säkerhetsföreskrifter för bland annat elektronik och kosmetik. Även på det området har Temu försäkrat att de har för avsikt att åtgärda alla eventuella brister.