Mer Android-mobil i Windows 11

Android-mobilen allt mer en del av Windows 11

Ny funktion börjar betatestas där Telefonlänk bli än mer integrerad med Windows 11.

Microsoft meddelar att man har börjat betatesta en ny funktion där verktyget Telefonlänk, och därmed Android-mobiler, blir ännu mer en del av Windows 11. Den grundläggande funktionaliteten är i princip densamma som tidigare, men nu finns valmöjligheten att bredvid den vanliga startmenyn lägga till ett extra fönster som visar information från mobilen. Fönstret kommer bland annat att göra det enklare att komma åt sådant som mobilens meddelanden, foton och samtal direkt från Start. 

Den uppdaterade versionen av Telefonlänk håller just nu på att rullas ut till betatestare. Man har inte någon officiellt planerad tidsrymd för den skarpa versionen, men meddelar att man längre fram även kommer att inkludera Ios-support i verktyget.