Slutet för annonsblockerare?

Youtube kan göra annonser ostoppbara

Ett nytt sätt att implementera annonser på Youtube kan komma att göra alla annonsblockerare värdelösa.

Kampen mellan Youtubes annonsvisningar och annonsblockerarnas metoder för att ta bort dem rullar vidare. Nu uppges Youtube experimentera med en ny teknik för att visa annonser på videotjänsten, och detta med en teknik som kan komma att göra samtliga annonsblockerare värdelösa för ändamålet på videotjänsten. 

Det är utvecklarna av annonsblockeraren Sponsorblock som hävdar att Youtube testar att använda en teknik på serversidan av tjänsten som kommer göra annonserna till en integrerad del av videon som visas, vilket innebär att det inte finns något för annonsblockerarna att filtrera bort eller blockera. 

Det har kommit en del kritik mot den nya tekniken (även om man bortser från dem som använder annonsblockerare). Det skulle till exempel kunna innebära att det blir en viss fördröjning vid videouppspelning eftersom annonserna måste infogas i videon innan den kan spelas upp. Det förekommer även spekulationer om att metoden att kompilera in annonser, och därmed förändra längden på videon, kan komma att ställa till det med tidsstämplar och kapitelmarkörer i filmerna. 

Funktionen ska dock ännu bara vara på teststadiet, så det finns fortfarande en del vita fläckar i hur Youtube kan komma att tackla de potentiella problemen.